Банки Кредити

Банките, които предлагат най-евтините ипотечни кредити

Как да намерите банките, които предлагат най-евтините ипотечни кредити?

Кредит за закупуване на недвижим имот може да бъде изтеглен от банка, но също и от небанкова фирма. Небанковите ипотечни кредити набират все по-голяма популярност сред клиентите, поради факта на олекотеното от бюрокрация получаване в сравнение с банките.

Ипотечни кредити от небанкови институции не се предлагат в изобилие, но все пак ги има, просто трябва да прегледате организациите, които ги предлагат. За тези фирми е известно, че кандидатстването и получаването на кредит е значително по-лесно, поради облекчените проверки, които извършват за проверка на доходи и кредитна история. Други техни положителни качества са достъпността и гъвкавостта им при отпускането на такива целеви кредити. Поради тези причини, вземането на ипотека от такава финансова институция, набира все по-голяма популярност.

Как да намеря изгоден жилищен кредит

При тегленето на ипотека от банка, се изчислява по формула възрастта на кредитополучателя и погасителния период на ипотеката. Условия е кандидата да не е на възраст над 65 години, тай като ипотеката е дългосрочен кредит. Нека вземе за пример кандидат за ипотечен кредит на 50 години, за жалост той дълго ще увещава банката, за да му се отпусне кредит за максимум 15 години. За по-дълъг период и дума не може да става. Докато при избор за кандидатстване за ипотечен кредит от небанкова институция, това е доста облекчен режим и възрастовата граница е завишена, поради по-ниските суми и по-краткия срок за погасяване.

Небанковите организации, при които може да си иска отпускане на заем за покупка на жилище, много често концентрират погледа си върху вида на обезпечението, което им се предлага, а доходите на лицето, статута му на служител на работното място остават на заден план. Като цяло тези небанкови организации, предоставящи кредити за покупка на имот, нямат като задължително условие за доказателство за доход или стаж при конкретен работодател. Като основни предимства на тези небанкови организации, могат да се посочат – непосочване и недоказване на доход, липса на изискване за документи за осигурителен стаж от работното място и реално са ви необходими единствено документите, които са свързани с имота – нотариален акт, акт за вписване, регистрация и скица.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Давам пари на лихва без залог

Кредит за общинско жилище

В духа на празниците: Какво различно и изгодно може да Ви предложи кредитният посредник