Кредити Онлайн кредити

Безвъзмездни кредити или как да получите безвъзмездна финансова помощ

Ако искате да се възползвате от възможността за получаване на безвъзмездна помощ от ЕС, е нужно да кандидатствате чрез подходящите органи на местно и национално ниво, чрез предоставянето на проект, свързан с някои от изчерпателно изброените фондове, за които се отпускат целево средства от ЕС.

ЕС предлага и поддържа определен брой програми за финансиране, за които може да се кандидатства за целева помощ, в зависимост от дейността и изготвения проект.

Непряко финансиране

Непрякото финансиране се стопанисва от местни и национални органи, като в обхвата му влизат до 70-80 % от бюджета на ЕС. Предлаганото финансиране се реализира предимно в няколко изчерпателно изброени фондове.

– Европейски фонд за регионално развитие

– Европейски фонд за морско дело и рибарство

– Европейски социален фонд

– Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

– Кохезионен фонд

Безвъзмездно финансиране може да се отпусне са някои конкретни проекти, които обикновено се оповестяват чрез публична обява. За безвъзмездна финансова помощ, може да кандидатства ръководител на предприятие, което разработва проекти и вече е участвало в подкрепа на интересите на ЕС. Все пак подобни целеви кредити може да получи и физическо лице.

Има подробна и разнообразна палитра от фондове за финансиране, по които може да се включите. Например рисков капитал, бизнес кредитиране, гаранции, микрофинансиране.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК >

Безвъзмездни кредити за физически лица

Както посочихме по-горе в статията, Европейският съюз предлага безвъзмездна помощ, както на юридически лица, така и на физически лица, с цел да ги подпомогне в изпълнението на проект. Получените средства могат да са по различни фондове. Трябва да знаете, че ЕС в много редки и изключителни случаи финансира изцяло проект, средствата, които се отпускат са допълнително финансиране, изразено в процентно отношение, все пак се изисква и някакво лично участие.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК >

Финансова помощ

ЕС предоставя кредити, които гарантира, както и предоставя възможност за дялово участие като форма на финансова подкрепа, според политиката си и собствените програми.

Ако сте решили да кандидатствате за целеви кредит, имайте предвид, че в голяма степен успеха ви зависи от начина на изготвяне на проекта за кандидатстване. Затова е по-добре да се обърнете за помощ към професионалист за изготвянето му.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК >


Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Онлайн кредити без проверка в ЦКР

Какво се случва, ако не плащаме кредита си?

Как да се измъкна от кредитите?