Кредити

Видове кредити за физически лица

Има някои основни различия за отпускане на различните видове кредити, някои от тях зависят от самия кандидат, а други от спецификата на съответния кредит.

Ако заявите кредит като физическо лице, имайте предвид някои основни неща:

 • Не е нужно да предоставяте гаранция или аванс;
 • Налага се доказателство за това, какъв доход получавате всеки месец, че работите на сегашната работа от определен период и имате постоянен договор (като пример, някой банки изискват да сте на работното си място от минимум 3 месеца, но този срок може да е различен за всяка банка)
 • Запомнете, че винаги съществува начин да искате срока на кредита да бъде удължен (условията за това са различни, според вида на кредита);
 • Няма пречка да попитате и да ви бъде отпуснат определен гратисен период;
 • Все пак изискваните документи не с толкова много;
 • Имайте предвид, че исканата от вас сума може да бъде получена до 1 седмица от получаване на одобрение за кредит;
 • Знайте, че не е нужно да споделяте с банката, за какво ви е нужен.

Ако заявите кредит в качеството ви на юридическо лице, трябва да знаете за някои общи условия. Банката може да иска от вас данни, като:

 • Какъв брой служители работят във вашата фирма;
 • Да докажете с документи, че фирмата ви съществува от поне 3 месеца;
 • Да предоставите годишни финансови отчети;
 • Да покажете документи доказващи общите активи на вашата компания;
 • Дружеството ви не трябва да има запори и възбрани, други забавени или неплатени кредити, както и забавени плащания към служители и доставчици;
 • Дружеството не трябва да е в ликвидация или да е обявено в несъстоятелност в търговския регистър.
  Нуждаете се от пари? Вземете бърз кредит без проблеми!

Условията за кредит в зависимост от заемодателя могат да бъдат следните:

 • Ако сте физическо и дееспособно лице, може да кандидатствате за отпускането на бърз небанков кредит, без да предоставяте гаранции, което го прави изключително лесно. Важното тук е да спазвате подписания договор и условията в него.
 • Вашият общ доход – различните кредитори имат различен минимален праг, при определянето на общия доход.
 • Задължително условия е да сте пълнолетен –минималната възраст за кредит е 18 г. (някои кредитори могат да изискват и по-висока възраст);
 • Трябва да сте български гражданин и да отговаряте на условията, които е поставил кредитора;
 • Произход на приходите – дали са от трудово възнаграждение, от пенсия, от отпуск поради бременност и раждане, доходи от свободна професия, от авторски права, няма значение, стига да бъдат доказани и постоянни, а не епизодични.
Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Бързи кредити за пенсионери – видове и начин на кандидатстване

ГПР калкулатор

Преструктуриране на кредит