Кредити

Договор за кредит

Как е структуриран договорът за заем?

Може би се питате как се сключва договор за кредит онлайн?! По принцип заемодателят се задължава да изплати договорената сума на заема, а кредитополучателят се задължава да изплати тази сума, включително разходите за лихвите, в рамките на определен период от време. Двете страни предварително определят условията, при които ще бъде отпуснат заемът. Може да разгледате договор за кредит образец в интернет, за да разберете какво представлява това споразумение. Възможно е да се променят условията по едно споразумение. В такива случаи се прави анекс към договор за банков кредит.

Основни елементи

В допълнение към основните характеристики като сума на заема, лихва по дебита и срок, в договора трябва да бъдат включени следните елементи:

Лични данни на договорните партньори

Договорът за заем трябва да съдържа пълните имена и адреси на заемодателя и кредитополучателя. В случай на договор за банков кредит трябва да се посочи пълният адрес на банката.

Размер на заема

Тук е посочена нетната сума на заема, т.е. желаната сума на заема без лихвите. Имайте предвид, че колкото по-голям е заемът, толкова повече разходи по заема ще имате.

Условия за изтегляне

Договорно се регламентира при какви условия ще се изплаща заемът на кредитора от  кредитополучателя. При конвенционален заем на вноски от банка или фирма на кредитора заемът се изплаща изцяло под формата на месечни вноски плюс лихва. В договора е посочено кога ще бъде извършено плащането – кога е падежа.

Разходи за лихви и фиксирана лихва

В договора се посочва както размерът на лихвата, така и сроковете на плащане. В допълнение към лихвите трябва да се посочи и Годишния процент на разходите /ГПР/. Периодът на евентуалния фиксиран лихвен процент също трябва да бъде включен в договора за кредит. Когато избирате своя заем, обърнете внимание на ГПР, който включва общата стойност на кредита.

Срок на договора

Срокът на заема показва кога кредитополучателят трябва да е изплатил заема. По правило можете сами да решите колко дълъг трябва да бъде срокът, в зависимост от това колко висока може да бъде месечната ставка. Колкото по-дълъг е срокът на договора, толкова по-високи са общите лихвени разходи.

Начини за погасяване

Формата и размерът на погасяването също са посочени в договора за кредит. Това погасяване може да бъде месечно, тримесечно или годишно. При заем до заплата, вноската е еднократна, а при конвенционален заем на вноски кредитополучателят погасява заема на равни вноски до окончателното погасяване.

Допълнително съдържание

Закъсняло плащане

Ако плащанията са забавени или не са уговорени прекъсвания на вноските, ефектите се уреждат договорно. Това може да доведе до преждевременно прекратяване на кредита или просрочена лихва.

Обезпечение по заема

Ако вие като кредитополучател трябва да депозирате обезпечение по заема при заемодателя, тогава видът и стойността са договорно регулирани. С тази стойност заемодателят се защитава в случай на неплатежоспособност от страна на кредитополучателя.

Условия за прекратяване

Договорът за заем трябва да регламентира условията, при които и двете страни могат да подадат предизвестие за прекратяване. Кредиторът може да прекрати договора за заем, когато имате просрочени задължения. Ако искате да прекратите договора за кредит предсрочно, трябва да спазвате разпоредбите за неустойки за предсрочно плащане в договора за кредит. Не се изисква предизвестие, когато срокът на заема изтече и заемът е напълно погасен.

Други условия и разходи

Преди да подпишете договора, проверете не само основните ключови данни, но и други условия като специално погасяване или прекъсване на вноските. Те са или безплатни, или са свързани с допълнителни такси, когато се използват. В допълнение към разходите за лихви, при договорите за заем могат да бъдат направени и други допълнителни разходи. Уверете се, че допълнителните разходи не включват такси за управление на акаунта или такси за оценка.

Период на анулиране и преддоговорни задължения за информация Кредиторът е длъжен да ви предостави преддоговорна информация, например за периода на анулиране, и да ви информира по подходящ начин за договорните разпоредби на договора за заем. Когато проверявате договора си за заем, ако нещо не ви е ясно или ако има неуговорено съдържание в договора, тези точки трябва да бъдат уточнени с кредитора.

Подписи

Само с подписите на двете страни договорът за заем е валиден и правно обвързващ. Освен подписите трябва да се посочат датата и мястото на сключване на споразумението.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Условия за бърз безлихвен кредит

Кредитни посредници

Кредит с лошо ЦКР без такси цялата страна истински кредитор