Кредити

Договор за частен заем

Какво е договор за частен заем?

Договорът за заем за частно лице трябва да съдържа цялата важна информация и правни характеристики, свързани със заема. Всички договори от кредитни институции са обвързани с разпоредби, които са предписани от закона.

Има различни договори за заем в зависимост от вида на заемодателя (банка или фирма) и за кого е предназначен – физически и юридически лица. Въпреки това, някои основни разпоредби са включени във всеки договор за частен заем.

Как е структуриран договорът за заем?

Всеки, който тегли заем, сключва договор за заем със заемодателя. Договорът обхваща всички задължения, които се отнасят и за двете страни. Когато четете вашия договор, проверете внимателно как е структуриран, дали е заем до заплата или е заем на вноски, какъв е договорът и дали отговаря на основните законови разпоредби.

Какво е договор за заем?

Договорът за заем урежда всички важни правни и договорни детайли, свързани с отпускането на личен заем между заемодателя и кредитополучателя. В него трябва да бъдат отбелязани всички права и отговорности на двете страни.

Необходими документи за договор за частен заем

Обикновено в договора за заем за частни лица се посочва какви документи са ви необходими. Обикновено трябва да бъдат представени следните документи:

  • снимана лична карта;
  • документ за заплати;
  • банкови извлечения;
  • копие от трудов договор (за служители);
  • данъчни оценки като доказателство за доход (за самостоятелно заети лица);
  • допълнителни документи в зависимост от политиката на фирмата.

Основни видове договори за частни лица

Има два вида договори. Такива се сключват, или между кредитна институция и потребител или между банка и кредитополучател (и двата вида договори са за потребителски заем). Договорите за заем от кредитни институции и банки са предмет на законови разпоредби и основни задължения. И заемодателят, и кредитополучателят трябва да се придържат към тях. Съгласно закона, кредиторът се задължава да ви предостави желаната сума на кредита за определен период от време. В замяна вие се задължавате да изплатите сумата на заема навреме, включително разходите за лихви. Ако изискваната от закона информация не е включена в договора за заем, вие като кредитополучател, имате право на отказ. Договорът за заем е правно обвързващ само когато двете страни са го подписали.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кредити независимо от ЦКР

Кредит за студентска бригада

Бързи кредити за пенсионери – видове и начин на кандидатстване