Култура Факти

Емил Дюркем – Един основателите на съвременната социология

Един основателите на съвременната социология е Емил Дюркем (1858-1917)

“За разделяне на обществения труд”.”Правила на соц. метод”. “Елементарни форми на религиозния живот. “ Самоубийството” – Социалните явления според него са над индивидуални и институции- колективни чувства , представи , вярвания.

Той го разделя на 2 части

Социална морфология

Тя се занимава със субекта на социологията

Соц. физиология

Която се занимава с функционирането на социалното явление. Те са различни видове :морални, езикови, религиозни. Той има принос на така нареченият социален метод. Той тръгва към идеята, че за да съществува като самостоятелна наука трябва да има собствен метод.

Правилата му са :

1 – Що е социален факт . Съществува вън и независимо от индивидите в този смисъл социален етап прилича на материалните неща. Социалния факт упражнява принуда и натиск върху индивида .

2- Разграничаване между нормални патологични факти

– Типологизация на социални явления

– Разграничаване на причините и функциите на даден социален проблем.

– Използване на сравнения

– Целта на социален метод е да се дисциплинира мисленето на социолога , като изключи предубеждения, ценности и представи .

Социална солидарност – за него солидарността е морално понятие. Разделя обществото според зависимостта на солидарността в обществото. Трябва да има минимум солидарност . Той говори за два типа солидарност. Механична и органична солидарност .

  • Механичната солидарност съществува в архаистичните общества , човек е подчинен на общността , той се слива с колектива и не съществува като отделна личност.
  • Органична се среща в модерното общество . Те възникват в следствие на разделението на труда . Индивида започва да се опознава като един отделен от общността. Процеса на отделяне се нарича Аномия. Крайната форма на аномия е самоубийството. Той го разглежда като социален феномен.
    – Съществува и друг вид самоубийство
    – Егоистичното – т.е. слаба интеграция
    – Анонимно – в условията на криза (характерно за модерните общества )
    -Алтроисично – следствие силна връзка между индивида и групата
Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Френската буржоазна революция (1789-1799) – формиране на политически дискурс в печата

Една история с известния сърдечен хирург проф. Mайкъл Дебейки

СВЕТИ МИНА ИМЕН ДЕН