Актуално

Защо да се прави одит след изборите?

Ако е въведен одитен процес, той може да информира избирателните служители за всякакви грешки или грешки в системата и може да действа като възпиращ фактор срещу измами. Привържениците на одитите след изборите твърдят, че те също могат да помогнат за избягване на пълното преброяване, като разкрият кога е необходимо повторно преброяване, за да се провери правилният резултат от изборите. И в крайна сметка, силен одит след изборите може да увеличи доверието в резултатите от изборите. Одитите след изборите могат да отнемат много време за администраторите на избори, а повечето одити след изборите съдържат елемент на броене на ръце на хартиен носител, което е процес, предразположен към грешки. Дори и с добри процедури, хората, които физически гледат гласовете на лист хартия, са по-малко надеждни при таблици, отколкото машина, въпреки че хората са по-добри в различаването на намеренията на избирателите.

Видове одити след изборите

Традиционни одити след изборите

Има няколко варианта на одитите след изборите, използвани в щатите. Традиционни одити след изборите: Повечето одити разглеждат фиксиран процент от избирателните райони или машини за гласуване и сравняват хартиените записи с резултатите, получени от системата за гласуване. Традиционните одити след изборите обикновено се провеждат ръчно, като ръчно се броят част от хартиените записи и се сравняват с електронните резултати, получени от електронна машина за гласуване

Одити за ограничаване на риска

През последните години изследователите са разработили статистически базирани одиторски техники, които намаляват броя на бюлетините за одит, като същевременно предоставят статистическа увереност, че резултатите от изборите са верни.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Как да научиш английски

СВЕТОВНАТА УПОТРЕБА НА ВЪГЛИЩА БЪРЗО НАМАЛЯВА

Очаква се поскъпване на цената на водата