За реклама

ЗА КОНТАКТИ:

office@target-box.com

Изисквания

Текстът да е уникален (да не е публикуван на друго място)
Текстът да е минимум 400 думи
Максимум 2 външни URL линка в 1 статия
Статията да е свързана с една от категориите в сайта
Съдържанието да е наистина полезно за потребителя

Плащане

Плащането се извършва след одобрение на материала/рекламата от клиента и преди неговото публикуване!

Цена

Направете запитване на office@target-box.com