Кредити

Изплащане на кредит след развод

Интересувате се от темата „изплащане на кредит след развод„?

Кредитите с двама притежатели често са много разпространена алтернатива за двойки. Наличието на двама души, които отговарят за изплащането на парите, е много по-привлекателно за банките, които често предлагат по-добри условия за финансиране на този тип профили. В случай на развод или раздяла обаче двустранните заеми могат да се окажат главоболие. Според банката и двете страни в двойката продължават да носят отговорност за плащането, дори ако има официален развод.

За тези случаи има три възможни сценария за разрешаването му.

1.Анулиране на заема, възможност за избягване на спорове

Няма дългове, няма битки. Ето защо първият сценарий е този, който ще позволи да се избегнат бъдещи конфликти. Тази алтернатива се състои в погасяване на сумата на кредита, която остава да бъде платена, за да се анулира кредитът и да се уреди въпросът. Предимството на този вариант е, че дългът ще бъде приключен и няма да бъде източник на конфликти.

Въпреки това, за да можем да опростим дълга, ще трябва да съберем необходимия капитал, а това не винаги е възможно. Ако финансираният актив е автомобил например, можем да продадем автомобила, за да изплатим остатъка от заема. Ако обаче става дума за ремонт, набирането на средства е по-сложно. Освен това възниква проблемът дали единият от двамата собственици иска да продължи да ползва финансирания имот, вместо да го продаде, за да изплати дълга.

2- Смяна на собствеността – най-често срещаната алтернатива

Ако алтернативата за анулиране на кредита не е възможна или ако единият от съпрузите желае да запази финансирания имот, най-добрият вариант е да се промени договорът за кредит от двама държатели на само един.

Въпреки това, за да се осъществи тази възможност, трябва да се има предвид, че банката трябва да анализира финансовото състояние на частта от двойката, която ще запази дълга, преди да реши дали е възможно да извърши тази промяна на договора.

Предимството на тази алтернатива е, че няма да е необходимо да се погасява целият заем наведнъж и че като имаме само един титуляр, ще избегнем проблемите с това кой ще плаща вноските по заема. Преди да вземете това решение обаче, е важно да се споразумеете кой ще държи кредита и финансирания актив. Освен това трябва предварително да се уточни дали новият титуляр ще трябва да върне частта от заема, която вече е изплатена на бившия партньор.

3- Споделено попечителство – най-рисковият вариант

И накрая, третият възможен сценарий в тези ситуации е да се продължи както преди, т.е. да се запази заемът с двамата титуляри и да се вярва, че всеки от партньорите ще изпълнява без проблеми половината от месечните погасителни вноски.

Въпреки че тази алтернатива е най-простата от гледна точка на документи и формалности, тя е най-малко препоръчителна от всички поради свързаните с нея рискове. Дори и двамата съпрузи да продължат да плащат, само единият от тях ще се ползва от финансирания имот или ползването на имота ще трябва да се разпредели поравно. Освен това съществува риск единият от съпрузите да спре да плаща без предупреждение и да изпадне в неплатежоспособност към банката.

Понякога споразумението за развод може да бъде посредникът, който решава коя част от двойката ще плаща, въпреки че в очите на банката все още ще има двама титуляри, отговорни за изплащането на кредита. В тази ситуация, в случай на неплащане, дори и да сме обхванати от споразумение, банката ще изиска дълга и от двете страни.

Източник: https://siguren-byrz-kredit.com/

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Валутен борд

Кредити без разглеждане на ЦКР

Кредит по време на майчинство