Кредити

Има ли алтернативи на бързите кредити?

Освен бързите кредити на пазара има и други финансови продукти, които дават възможност за получаване на парични средства за финансиране на покупката на стока или услуга в кратък период от време. Най-разпространените са предварително одобрените заеми, кредитните карти, кредити от заложни къщи или заем от близки и приятели.

Предварително одобрени заеми срещу бързи заеми

Предварително одобрените заеми са финансови продукти, които банките предлагат на най-добрите си клиенти и които имат много различни характеристики в зависимост от банката, профила на потребителя и продуктите. Това не е така при бързите кредити, за които обикновено може да кандидатства всеки потребител, независимо дали е клиент на институцията, която ги предлага.

Обикновено предварително одобрените заеми се отпускат само на потребители с висока кредитоспособност и за сума, която варира в зависимост от доходите им. Напротив, много бързи парични заеми са предназначени именно за потребителски профили, които нямат висока кредитоспособност или които не биха могли да получат традиционен заем.

Онлайн кредити

Заложни къщи срещу бързи кредити

Ако имате ценна вещ, която можете да заложите, може да се опитате да вземете заем от заложна къща. Тези заеми обикновено имат по-нисък лихвен процент в сравнение с други видове кредити, тъй като заемодателят има гаранция във вид на предмета, който залагате. Въпреки това, трябва да бъдете внимателни при избора на заложна къща и да се уверите, че условията на заема са изгодни за Вас

Кредитни карти срещу бързи кредити

Кредитните карти позволяват разсрочване на плащането на покупки на няколко месечни вноски в замяна на това, че клиентът плаща определен размер лихва. Номиналният лихвен процент или НЛП за транзакциите с карти с отложено плащане варира при разлияните банки, а някои от тях могат да имат свързани разходи, като например годишна или полугодишна такса за поддръжка.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Списък на фирмите регистрирани в БНБ за отпускане на бързи кредити

Наказателни лихви кредитна карта

Как да осъдя фирма за бързи кредити