Кредити

Ипотечен кредит за млади семейства

Мечтите за собствен дом са общи за всички млади хора, независимо дали живеят сами или се намират във връзка. Макар че неженените могат да имат неограничени възможности за кредитиране, двойките са с предимство при кандидатстване за жилищен заем.

Ипотечен кредит за младоженци

Когато младите хора стигнат до решението да напуснат семейния дом и искат да вземат заем, за да си купят апартамент, се появява проблемът с кредитоспособността. Банките не прилагат никакви намалени тарифи към т.н. младоженски кредит. Те дори са още по-предпазливи при вземането на решения за одобрение. Така че си струва да се помисли кой и защо има по-голям шанс за по-привлекателна ипотека – младите хора поотделно ил младите двойки?

Силата е в единството

Установихме какви чисто финансови проблеми се вземат предвид от банката при разглеждане на заявление за такъв заем. Време е да обясним защо двойките / семейните двойки могат да разчитат на по-добри условия за жилищен кредит. Това е свързано с потенциалния риск, отнасящ се до своевременното погасяване на задължението. Млад човек, особено работещ в малка частна компания или, което е още по-лошо, управляващ бизнес, може да загуби източника на доходи по всяко време, което ще го лиши от възможността да изплаща заема. Ако кредитополучателят е млада двойка, рискът намалява, тъй като всеки от съпрузите носи солидарна отговорност за погасяването на задължението.

Поради тази причина може да се случи така, че млад човек дори и с добри доходи да не получи назаем сумата, която би била дадена на двама души с по-скромни доходи. Дори и да подпише договор за заем, условията му може да са по-лоши от тези, които ще получат хората, които кандидатстват за заем заедно.

Кредитът за едно лице е по-неизгоден

Младият човек с добри доходи може да получи ипотека, но когато ипотеката е получена от двойка, то тя е с по-добри условия. Финансовите или здравословни проблеми на човек могат да доведат до нарушения в своевременното плащане на вноските. В случая на семейните двойки този риск е много по-малък, тъй като те имат доходи от два източника. Освен това разходите за живот се разпределят по-благоприятно, когато домакинството се управлява от двама души. От това следва, че осъществяването на мечтите за собствен дом може да бъде ускорено чрез значително увеличение на доходите или намиране на втора работа.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Как да изтегля кредит като съм с лошо ЦКР

Какво да правим, ако се нуждаем от кредит за лечение?

Как да избегнете прекомерния кредитен дълг