Факти

История на връзки с обществеността в България

История на връзки с обществеността в България

В България потребност от връзки с обществеността  възниква чак след 1990 г., когато тя навлиза в света на пазарната икономика. Сравнително бързото развитие на връзки с обществеността   у нас стана възможно, защото съществуват и реални предпоставки за него. В страната ни има силни традиции в областта на социологията. Налице е била и развита национална мрежа от средства за масова комуникация, образователна сиситема до 90-те е била сред най-добрите в света. Всичко това позволява предлагане на потребителите и на профисионални ПР услуги. В България съществува от 1991г. в Софийски Университет и ЮЗУ  от 1993 г. под името „Социална  информация и комуникация”, а от 1997 е преименуванавъв връзки с обществеността  .

Появата на тази специалност свързваме с имената на Здравко Райков, Влъчко Кунчев, Хр. Кафтанджиев.

В средата на 90-те се появяват и първите частни агенции по ПР. Днес те са над 1000 под една или друга форма!

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Потресаващата история на Яна Шишманова! „Не го познавам”

Развитие на икономиката в римските провинции на тракийските земи

Виенския конгрес и свещения съюз