Кредити

Каква е разликата между дебитна и кредитна карта

Питате са каква е разликата между дебитна и кредитна карта?

Отворете портфейла си и вижте колко пластмасови банкови карти има в него. Всички те външно се различават малко една от друга, но всъщност една карта е дебитна, а останалите най -вероятно са кредитни карти. Но каква е разликата между дебитна и кредитна карта?

Дебитната карта е обратното на кредитната карта. В първия случай вашите собствени пари се съхраняват по картовата сметка, с която ще се разпореждате при извършване на сетълмент операции. Кредитна карта дава възможност да се харчат парите на банката в дълг, при условие, че върнете изразходваните пари или в рамките на посочения гратисен период, или платите лихвата на банката за използването на парите й.

Наборът от функции и възможности е основната разлика между двата вида платежни карти.

  • След изтичане на картата кредитната карта не се подновява и ще трябва да изберете друг тип карта или да поръчате нова, която ще има напълно различни данни. В случай на дебитна сметка, след датата на изтичане, тя винаги може да бъде преиздадена без промяна на данните ви.
  • Кредитната карта предоставя на собственика възможност да използва гратисния период, който варира от 50 до 100 дни, за безплатно връщане на заети средства. Дебитните карти могат да бъдат допълнени с овърдрафт, чието връщане се случва в момента, в който средствата са кредитирани по сметката.
  • Дебитната карта може да бъде осребрена без комисионна във вашата банка или партньорски банки, а кредитната карта се осребрява с 3-5% лихва;
  • Кредитната карта предоставя лихва за използване на привлечени средства, която достига 40% годишно. Но дебитната карта, ако съхранявате собствени средства на нея, също ще генерира приходи за салдото, въпреки че е от 1 до 5% годишно.   

За да издадете конкретна карта, трябва да отговаряте на някои от изискванията на банката. Така че, при издаване на дебитна карта, ще се изисква минимум информация от клиента, а желаещите да издадат кредитна карта ще трябва да убедят банката, че могат да я получат.

Източник: Parite bg

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Какво трябва да вземете предвид при кандидатстване за кредит?

Денонощен кредит

Трябва ли да поискам заем за ремонт на къщата си?