Любопитно

Как да кандидатствам за субсидии за пчели?

Как да кандидатствам за субсидии за пчели?

Интересувате се как да кандидатствате за субсидии за пчели?

Пчелите са изключително важни за околната среда и за производството на храни. Те са отговорни за опрашването на над 80% от селскостопанските култури, включително плодове, зеленчуци, ядки и семена. Затова и Европейският съюз (ЕС) предоставя субсидии за пчеларите, за да подкрепи сектора и да гарантира опазването на пчелите.

В България субсидиите за пчеларство се предоставят по Националната програма за пчеларство (НПП), която се финансира от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФГ). Програмата включва редица интервенции, които се финансират с различни нива на подпомагане.

Условия за кандидатстване

За да кандидатствате за субсидии за пчеларство, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте регистрирани като земеделски стопанин.
 • Да имате минимум 10 пчелни семейства.
 • Да имате регистриран пчелин.

Регистрацията на пчелин

За да регистрирате пчелин, трябва да подадете заявление в съответната областна дирекция на земеделието (ОДЗ). Заявлението може да бъде подадено лично, по пощата или по електронен път.

Към заявлението трябва да приложите следните документи:

 • Копие от документа за собственост или наем на мястото, където ще се намира пчелинът.
 • Копие от документите за закупуване или производство на пчелните семейства.
 • Копие от документа за регистрация на пчеларския инвентар.

Подаване на заявление за субсидии

Заявление за субсидии по НПП може да подадете в съответната областна дирекция на земеделието (ОДЗ). Заявлението може да бъде подадено лично, по пощата или по електронен път.

  Как да спрем опис на имущество?

Към заявлението трябва да приложите следните документи:

 • Копие от удостоверението за регистрация като земеделски стопанин.
 • Копие от документите за регистрация на пчелина.
 • Копие от документите за закупуване или производство на пчелните семейства.
 • Копие от документите за извършените дейности, за които се кандидатства за субсидия.

Интервенции, финансирани със субсидии

В НПП са предвидени следните интервенции, които се финансират със субсидии:

 • Подпомагане на пчелни семейства

Тази интервенция цели да подпомогне пчеларите за закупуване или производство на пчелни семейства. Подпомагането се предоставя на едро, като на един пчелар се дължи субсидия в размер на 20 лева на пчелно семейство.

 • Подпомагане на пчелари, които са загубили пчелни семейства

Тази интервенция цели да подпомогне пчеларите, които са загубили пчелни семейства поради непредвидими обстоятелства, като например природни бедствия или болести. Подпомагането се предоставя на едро, като на един пчелар се дължи субсидия в размер на 20 лева на пчелно семейство.

Как да подадете заявлението си

Заявлението за субсидии по НПП може да подадете в съответната областна дирекция на земеделието (ОДЗ). Заявлението може да бъде подадено лично, по пощата или по електронен път.

Субсидиите за пчеларство са важна възможност за пчеларите да получат подкрепа за своята дейност. За да кандидатствате за субсидии, трябва да отговаряте на определени условия и да подадете заявление в съответната областна дирекция на земеделието.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Какво е уеб разработка и как работи? 

Загубената цивилизация от Босна и гигантските каменни сфери

На колко години е Дядо Коледа