Любопитно

Как да спрем опис на имущество?

Как да спрем опис на имущество?

Интересувате се как да спрете опис на имущество?

Описът на имущество е един от най-тежките моменти за всеки длъжник. Той представлява влизане в дома или офиса на длъжника от страна на съдебния изпълнител (СИ) и описание на движимото имущество, което може да бъде предмет на принудително изпълнение. Описът е необходим, за да може СИ да определи стойността на имуществото и да го продаде на публична продан, ако не бъде изплатено вземането на кредитора.

Възможно е да се спре опис на имущество, като се предприемат определени действия. Ето някои от тях:

  • Да се обжалва заповедта за изпълнение. Ако не сте съгласни с вземането на кредитора, можете да обжалвате заповедта за изпълнение пред съда. Ако съдът отмени заповедта, описът ще бъде прекратен.
  • Да се плати вземането на кредитора. Ако имате възможност да платите вземането на кредитора, можете да го направите по банков път или в кантората на СИ. Това ще прекрати принудителното изпълнение и ще предотврати опис на имущество.
  • Да се постигне споразумение с кредитора. Можете да се опитате да постигнете споразумение с кредитора за отсрочка или разсрочване на плащането на вземането. Ако кредиторът се съгласи, описът ще бъде отложен или прекратен.
  • Да се представи доказателство за невъзможност за плащане. Ако не можете да платите вземането на кредитора поради невъзможност, можете да представите доказателство за това пред СИ. В този случай описът ще бъде отложен или прекратен.

Обжалване на заповедта за изпълнение

Ако не сте съгласни с вземането на кредитора, можете да обжалвате заповедта за изпълнение пред съда. Обжалването се предявява в тридневен срок от получаването на заповедта. В жалбата трябва да посочите основанията за обжалване, като например недължимост на вземането, незаконосъобразност на заповедта и др.

  Хендсфри слушалки за деца: как да балансираме забавлението и здравето?

Ако съдът отмени заповедта за изпълнение, описът ще бъде прекратен.

Плащане на вземането на кредитора

Ако имате възможност да платите вземането на кредитора, можете да го направите по банков път или в кантората на СИ. Това ще прекрати принудителното изпълнение и ще предотврати опис на имущество.

Ако платите вземането на кредитора преди датата на опис, описът ще бъде отменен.

Споразумение с кредитора

Можете да се опитате да постигнете споразумение с кредитора за отсрочка или разсрочване на плащането на вземането. Ако кредиторът се съгласи, описът ще бъде отложен или прекратен.

За да постигнете споразумение с кредитора, можете да се обърнете към него директно или да използвате услугите на адвокат.

Представяне на доказателство за невъзможност за плащане

Ако не можете да платите вземането на кредитора поради невъзможност, можете да представите доказателство за това пред СИ. В този случай описът ще бъде отложен или прекратен.

Като доказателство за невъзможност за плащане могат да се представят документи, удостоверяващи например:

  • загуба на работа;
  • заболяване;
  • семейни обстоятелства;
  • други обстоятелства, които правят невъзможно плащането на вземането.

Има няколко начина да се спре опис на имущество. Най-добрият начин зависи от конкретната ситуация. Ако не сте сигурни как да предприемете действия, е препоръчително да се консултирате с адвокат.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Най-дългата българска дума

Как да върнем цвета на избелели дрехи?

Моловете в Истанбул