Любопитно Маркетинг

Кондензирани символи и конструкция на политическото послание

Eдна от основните дейности на съвременните изборни кампании е свързана със сътворяването на символите на съответната политическа сила или кандидат. Символи които идентифицират политическият образ и могат да наектрилизират привържениците. Много от изследванията посветени на проблема, имат нееднозначни резултати относно механизмите на създаване и степента на въздействие на политическите символи по посока на повишаване подкрепата на дадена политика, политическа сила или политически кандидат. В рамките на вербалното политическо поведение интерес представляват думите и фразите, които могат да бъдат издигнати и използвани като символи. Те представляват т.нар. кондензирани символи.


Вербалните кондензирани символи се състоят от име, дума, фраза или максима, които провокират живи образи в основата на които стоят дълбинни ценности на слушателя. Символите го подготвят за възприемане на внушения и насочват действията му. Кондензираните символи са богати на емоционална и образна информация.

Значението на всяка дума и фраза


Значението на всяка дума и фраза, както и способността им да образуват кондензиран символ, зависи от целевата група, към която са насочени. Канотацията, според тази гледна точка варира в зависимост от хората, мястото, времето и т. Смисълат им може да бъде разбран само при изследване на реакциите при представяне на интересуващото ни словосъчетание. Индивидуалните разлики обаче, неби тябвало да се преекспонират. Съществуват генерални образи, думи, фрази, букви, които са общи за хората в дадена култура и субкултура. Именно в този контекст културата се разглежда като група от хора които споделят общи символни значения. Следователно културата е онази комуникационна среда в коята тези символи могат да се обменят. Например при изследване на образите, които имат един за друг руснаците, мексиканците или китайците в страни като Германия, САЩ и Франция, се установява, че във всяка страна съществува единна представа за другите. Същите образи са различни между страните и в същото време се разминават с реалните национални образи. Изводъд които се налага е, че съществува ограничена чуваемост – резултат от стереотипизирането и изкривяването на информацията за хората, които живеят в другите страни което е основа за поддържане на същите стереотипи.

Подобен извод вероятно може да бъде направен и за съществуващите стереотипи в България по отношение на малцинствата или политическите организации и техните привърженици. Също толкова неточен и изкривен е образът на българите за ромите или евреите или образът на социалистите за привържениците на СДС и обратното. Именно подобно стереотипизиране може да бъде използвано при създаването на кондензирани символи. Те са едни от най-силните, гъфкави и ефективни инструменти достъпни за политиците за влияние върху масовата публика. В историята на тяхното създаване подобна сила са придобили думи като демокрация, капитализъм, комунизъм, репресия, свобода, равенство и т.н. Тези символи се превръщат в основен рефлекс тогава когато се наблюдава еднотипна реакция от страна на аудиторията т.е. реакцията е автоматизирана и не зависи от стимулите на ситуацията а зависи предимно от използвания вербален кондензиран символ. Ефективността им варира взависимост от броя на сферите в които се прилагат от интензивността на емоционалните отговори, които предизвикват, от броя на хората, които могат да бъдат провокирани към поведение чрез тях.
Кондензираните символи могат да бъдат създадени за определена група от хора или могат да бъдат универсални. Освен това могат да се отнасят до средни по отношение на дълбинно интернализиране ценности и до основни дълбинни ценности. У политиците се наблюдава притеснение при използване на кондензирани символи които провокират основни ценности тогава, когато другите са достатачни. Притеснението е от бързо „износване” , свръхизползването им и невъзможността да бъдат използвани в бъдеще в евентуална кризистна ситуация.

  Хендсфри слушалки за деца: как да балансираме забавлението и здравето?

Характеристики на кондинзираните символи


Три характеристики на кондинзираните символи ги правят полезни за политиката. Първата е тяхната образност. Те са богати на асоциации, провокират живи образи, които могат да бъдат както описателни, така и оценителни. Например у нас обидата към привържениците на БСП „червени бабички” създава силни, ясни едностранни асоциации и образи. В същото време дума като демокрация носи различни видове реакции които се простират в спектара на нещо хубаво, положително за развитието на държавата и отделния човек до хаос, беззаконие и неяснота. Следователно тази положително натоварена дума за други страни, тук носи амбивалентно съдържание. Често не се осъзнава, че на практика думите макар и еднакви притежават различно съдържание, което ги прави различни думи в различни страни.

Втората характеристика на кондензираните символи е, че притежават капацитет за предизвикване на емоционални реакции. Още по-полезно за целите на политическата комуникация е възможноста за съчетание между богата образност и наситена емоционалност.


Третата характеристика е свързана с осигуряването на незабавна категоризация и оценка на събитието, спрямо което се използва кондензиран символ. Процесът на категоризиране се извършва чрез етикетиране на събитие посредством вербален кондензиран символ и предизвикване на съответно тарсената емоционална реакция.


Различните сфери на използване на вербалните кондензирани символи в политиката доказват необходимостта им. Приложението им е в области, които могат да се припокриват. Няма ясно разграничение между тях. Основната идея, за да бъде борбата за ефективникондензирани символи в политическия живот е толкова активна, че вербалната комуникация трябва да бъде форма на психична стенография. Ограниченото време на комуникация между политическите субекти и аудиторията налага търсенето на средства за постигане на икономия в процеса. Аудиторията няма достатачно време, търпение и желание да възприема ситуациятав нейната цялост. Често се изпускат даже основни детеайли. Думата или кратката фраза могат да постигнаттърсения от политека ефект, а именно да извлекат предвидими психични образи, които да формират емоционални реакциии заедно с това нагласи за съответнви действия. За целта е необходим подборът на много ефективни кондензирани символи, а не двинствени или многозначни за целевите групи, към които са насочени което от своя страна ги прави ненадеждни. Всеки добре подбран кондензиран символ разкрива богата психична картина в съответствие с ценностите на слушателя и неговата памет. Изборът им е ограничен от дискутираният проблем, от основните ценности на културата и от особеностите на целевата група. Неефективните кондензирани символи са тези, които не отговарят на основните ценности на аудиторията. Веднъж след като се открие подходящ етикет е необходимо неговото повторение за да се постигне пълно когнитивно съответствие.


Много аспекти от политическия и от социалния живот зависят от способността на политическия лидер да сполотява хората около себе си.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Как да разбера каква порода е котката ми

SEO Агенция – Важния избор за вашия онлайн успех

Какви икони е хубаво да имаме вкъщи и офиса?