Кредити

Кредити за хора с лошо ЦКР без ипотека

Кредити за хора с лошо ЦКР без ипотека

Търсите кредити за хора с лошо ЦКР без ипотека?

Банките са под строг надзор и за тях е важно да имате стаж на последната месторабота, доказване на доход, трудов договор и добра кредитна история. За щастие, в допълнение към традиционните банкови услуги, има и сигурни алтернативи, които ще ви позволят да получавате небанкови заеми за хора с просрочия.

Интересувате ли се от кредит с лошо ЦКР без обезпечение?

Когато кандидатствате за заем от банка, трябва да предоставите голямо количество информация и документи за вашето финансово състояние, активи и имоти, които притежавате, без сигурността, че молбата ви ще бъде одобрена.

В момента обаче има небанкови дружества, които могат да предлагат небанкови заеми за хора с просрочени плащания, като оценяват незабавно вашето заявление.

В наши дни цялата процедура по получаване на онлайн кредит се извършва дистанционно. Изберете реномиран и доказан кредитор, който предлага кредити на хора с лошо ЦКР и кандидатствайте изцяло по електронен път. Може да получите кредит без гарант, без удостоверение за доход и без обезпечение, затова този вид кредит е решение, което значителна част от хората предприемат в затруднена ситуация.

Има обаче и изключения и понякога хора с влошена кредитна история може да не получат разрешение за достъп до финансиране. Тук има значение периода на просрочието. Ако то е незначително, фирмата може да отпусне заем. Другият фактор е надеждността на клиента и неговата кредитоспособност.

Някои кредитни компании, които приемат заявки от лоши платци, могат да одобрят искане за заем, но не преди да извършат анализ на вашето финансово състояние, текущите доходи и кредитната ви история. Те може да поискат определена информация от Централния Кредитен Регистър и да преценят спрямо възприетите политики дали да ви одобрят. Можете да получите небанков заем дори в миналото да сте допуснали просрочие, ако отговаряте на определени стандарти.

Ето част от въпросите които са съществени за фирмите в този аспект. Имали ли сте по-малки просрочия в миналото? Работите ли за интернационална, сериозна компания или държавна институция?

Ако е така, по-вероятно е да бъдете обявени за допустим за небанков заем.

Някои фирми предлагат бързи заеми за хора с просрочия, така че можете да знаете дали вашият заем е одобрен само за няколко секунди, след като подадете заявлението си.

Ако молбата ви бъде одобрена, ще можете да получите парите само за 15 минути!

Трябва да имате предвид, че тези решения за финансиране могат да имат по-високи лихвени проценти поради това, че влошената кредитна история се приема, че носи по-висок риск от неизпълнение на договора за кредит.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кредитен калкулатор

Изгодни кредити за пенсионери

Наказателни лихви кредитна карта