Кредити

Кредит без осигуровки

Може ли да се получи кредит без осигуровки?

Ако нямате работа, получаването на одобрение за заем може да бъде трудно. Вроятно ще се наложи да докажете, че ще можете да изплатите заема по друг начин. Въпреки това, преди да опитате, помислете добре дали заемът е правилното решение за вашата ситуация.

Фактори, които кредиторите могат да използват, за да оценят вашето заявление за кредит

Кредиторите вземат предвид множество фактори, когато оценяват ново заявление за заем. В крайна сметка те се опитват да разберат каква е вероятността да изплатите заема си.

Доходи

Доходите често са голямо значение в света на кредитирането, така че безработицата може да затрудни получаването на личен заем. Но ако имате източници на доходи извън традиционна работа, все пак може да имате шанс да се класирате за кредит без осигуровки

 По-долу са някои често срещани примери за алтернативен доход.

  • Доход на съпруга: Ако сте женени и заемодателят го позволява, може да сте в състояние да включите доходите на съпруга си в молбата си за заем. Това може да бъде разрешено, ако можете да използвате дохода, за да помогнете за изплащането на заема. Може да се наложи да включите вашия съпруг като поръчител, ако решите да включите доходите си като източник на доходи.
  • Инвестиции: Капиталовите печалби или парите от инвестиции като недвижими имоти може да ви помогнат да посочите способността ви да изплатите заема си. Еднократни капиталови печалби може да не се вземат предвид, но периодични приходи от дивиденти или имоти под наем могат да бъдат разрешени, ако бъдат одобрени от заемодателя.

Но бъдете внимателни: Законът за равните възможности за кредитиране не позволява на кредиторите да изискват от вас да разкриете някои видове доходи, включително държавна помощ, издръжка и детски надбавки.

Кредит без здравни осигуровки

Обикновено не се изисква здравна осигуровка, за да се получи заем. Въпреки това здравната осигуровка може да бъде от полза, тъй като може да помогне за покриване на неочаквани медицински разходи и за избягване на финансови затруднения. Ако имате високи медицински разходи и нямате здравна осигуровка, може да е по-трудно да получите заем, тъй като кредиторите могат да ви сметнат за по-рисков кредитополучател.

Други фактори, които влияят върху допустимостта на заема

Макар че обикновено не се изисква застраховка и здравно осигуряване, за да отговаряте на условията за получаване на заем, има и други фактори, които кредиторите могат да вземат предвид, когато оценяват молбата ви за заем. Тези фактори могат да включват:

  • Кредитен рейтинг: Добрият кредитен рейтинг може да подобри шансовете ви да бъдете одобрени за заем и може да ви помогне да се класирате за по-ниски лихвени проценти.
  • Доход: Кредиторите могат да разгледат доходите ви и трудовата ви история, за да определят дали можете да си позволите да изплатите заема.
  • Съотношение дълг/доход: Кредиторите могат да вземат предвид и съотношението дълг/доход, което представлява размера на дълга ви спрямо дохода ви.

Бързи онлайн кредити без осигуровка

Под бързи онлайн кредити без осигуровка разбираме тези, които отговарят на молбата ви за по-малко от час. Тези кредитори се ангажират да преведат парите възможно най-бързо след подписването на договора онлайн. Те обаче не могат да гарантират срок, защото обработката на превода зависи от банките, в които вие и те имате сметки.

Обикновено тези бързи кредити без осигуровка обикновено са по-скъпи и имат много високи лихвени проценти. Добрата новина е, че ако се нуждаете от малка сума, те може да имат оферта за безплатен първи заем.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

3 стъпки за получаване на най-добрите онлайн заеми

Отпускане на кредити с лошо цкр

Пари назаем срещу лихва