Кредити Статии

Кредит без трудов договор – за мен ли е?

На голяма част от хората в България им се е налагало да вземат пари на заем. Средства на заем са ни нужни в спешни ситуации или в случаи, в които нямаме достатъчно доходи, за да реализираме наша цел. Най-често заемаме пари от роднини и приятели или теглим кредити от финансови институции. За да получите заем от банка или небанкова компания е нужно да кандидатствате и да бъдете одобрени. Част от изискванията на банките са да имате добра кредитна история, както и да работите на трудов договор от поне шест месеца (изключение са пенсионерите, за които финансовите институции също предлагат финансиране). Редица фирми за бързи заеми кредитират и потребителите, които не отговарят на изискванията на банките.

Ако в момента не работите на трудов договор, а имате нужда от финансиране, ето как можете да се сдобиете с кредит без трудов договор.

За кого е подходящ този вид заем?

  • Потребители, които получават доход от граждански договор. Много хора избират да работят на граждански договор и да разполагат с повече свободно време. Всички фирми за бързи кредити отпускат заеми на потребители работещи на граждански договор, стига те да отговарят на другите им изисквания.
  • Пенсионери. Пенсионерите също често имат нужда от финансиране. За тях част от банките и фирмите за бързи заеми са създали специално разработени финансови продукти. Някои компании кредитират само пенсионери по стаж и възраст, а други и лица пенсионирани по болест. Ако искате да кандидатствате за такъв вид заем, проучете предварително условията и изискванията.
  • Жени с доходи от майчинство. Доходите от майчинство също помагат за кредитоспособността. Имайте предвид, че, когато майчинството е под формата на социална помощ повечето фирми отказват кредитиране.
  • Потребители, работещи в сивия сектор. Много българи избират да работят без договор и да получават заплатата си “в плик”. Въпреки че, този начин на работа е забранен от закона, много фирми все още го практикуват, за да намалят разходите си. Ако работите без договор също имате шанс да получите заем. Част от фирмите за бързи заеми кредитират потребители работещи в сивия сектор. Имайте предвид, че дори да ви бъде отпуснат такъв заем, има голям шанс да ви бъде изискан поръчител. Също така поради високия кредитен риск, компаниите обикновено отпускат малки суми на такъв тип потребители.

Кредитната история също е важна

Работата на трудов договор не е единствения фактор, който е важен за кредитните компании. Кредитната история също има голямо значение. Централен кредитен регистър е платформа към БНБ, в която се съхранява информация за кредитната ви задлъжнялост през последните пет години. Ако сте имали забави в плащанията си, или имате необслужвани кредити, финансовите институции могат да видят това. При наличие на влошена кредитна история част от компаниите няма да ви одобрят, а друга част ще ви изискат гарант/солидарен длъжник по заема.

Да се сдобиете с кредит без трудов договор е напълно възможно. Въпреки това проучете предварително какво предлагат различните фирми, както и какви са лихвите и таксите. Винаги плащайте вноските си навреме и бъдете коректни към фирмата кредитор. Колкото по-редовни платци сте, толкова по-изгодни заеми ще можете да вземате.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кредит до 20 000 лв. с лошо ЦКР

Как да осъдя фирма за бързи кредити

Кредити от небанкови финансови институции