Кредити

Микрокредитиране

Какво е микрокредитиране?

Дълго време само банките отпускаха пари в брой. Начинът за работа с големи финансови институции е доста ясна и позната на всички: кредитополучателят отива в банката, обсъжда всички детайли, свързани със заема със служител, попълва съответните документи и се прибира вкъщи да чака решение. След като минават няколко дни или седмици, ще получи одобрение  или отказ. В случай на положително решение, клиентът получава парите в брой от гише на банката.

В наши дни на пазара на кредити се предлагат разнообразни заеми от фирмите за бързи кредити. Те отпускат заеми на всички социални групи, включително за безработни, учащи, пенсионери, самоосигуряващи се и др.

Фирми за микрокредитиране

За да получите пари от бързоразвиващите се фирми за микрокредитиране в интересно и положително изживяване, трябва правилно да се подготвите за заем и след това да бъдете отговорен и коректен клиент.

Документи за получаване на микрокредит

Списъкът с документи за получаване на заеми онлайн може да се различава леко от една фирма до друга, но обикновено фирмите имат сходни изисквания. Единственият документ, който определено трябва да имате със себе си, е валиден документ за самоличност.

Някои небанкови организации при отпускане на микрокредит с по-голям размер и срок може да изискат доказване на доход или трудов договор. Но тези изисквания постепенно стават незадължителни поради впечатляващата конкуренция и големия избор от алтернативни организации с улеснени условия.

Микрокредитиране със споделен риск

Процес на получаване на микрокредитиране

В сферата на микркредитирането има много любопитни явления, които обаче не са известни на повечето хора. Не всеки знае например, че съществува Гаранционен фонд за микрокредитиране, който отпуска кредити на фирми, отварящи работни места. За кредитополучателите има голям брой социални изисквания, на които те трябва да отговарят. В зависимост от размера на кредита, организацията се задължава да отпусне съответния брой работни места.

Съществува и микрокредитиране със споделен риск. Този вид емулиране на средства е насочен към финансиране на определени уязвими групи от обществото. То е малко популярно като вид кредитиране и изисква кандидатите да покриват специфични изисквания. То е свързано с развитието на стартиращи предприятия и е в подкрепа на социалното предприемачество.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Условия за издаване на кредитна карта

Потокът на Вашите пари: За какво да използвате потребителския си кредит

Кредитен регистър – как работи проверката на ЦКР?