Кредити

Овърдрафт или кредитна карта

Овърдрафт или кредитна карта

Овърдрафт или кредитна линия – прилики и разлики

Когато собствените средства в личната сметка на клиента са изчерпани, не се приема, че той вече не може да плаща за покупки в магазини и сервизи или да извършва какъвто и да е друг вид плащане със своята сметка. В много случаи той ще използва парите на банката като част от нейния дебитен баланс или кредитна линия. Какви са приликите и разликите между тези продукти?

Кредитната линия ви дава възможност да се възползвате от по-голям лимит на кредитните средства, а дебитът е много по-нисък, но най-често се предоставя, без да се правят допълнителни разходи от собственика на личната сметка, с която и двата продукта са тясно свързани.

Банково кредитиране, свързано с лична сметка

Кредитно или дебитно салдо е набор от пари, които се добавят към банковата сметка на клиента по негово искане. Средствата остават на негово разположение, след като той използва собственото си салдо по сметката. Ограничението на дълга обикновено не е високо – от няколкостотин до най-много няколко хиляди лева.

В същото време друг банков продукт е свързан с банковата сметка, т.е. кредитна линия, т.е. револвиращ кредит в сметката. В този случай банката предоставя на клиента и достъп до допълнителни пари по сметката, но в същото време ви позволява да теглите заем в по-висока сума. Средствата от револвиращия заем могат да се използват за всякакви цели, но само в рамките на лимита, който ще бъде определен в договора с банката.

Разлики между овърдрафта и кредитната линия

Няма категорични разлики от описанието на кредитната линия и баланса на овърдрафта. По-скоро трябва да се каже, че тези продукти са сходни помежду си. И в двете можете да вземете пари назаем от банката, а кредитният продукт е тясно свързан със сметката. Между тях обаче има някои разлики по отношение на:

  • Сумите на средствата, получени от банката – дебитът ви позволява да задлъжнявате в малки суми, докато кредитната линия може да достигне  стотици или дори хиляди лева.
  • Разходи – отпускането на овърдрафт може да бъде безплатно в банката, а за получаване на кредитна линия по сметката, клиентът трябва да плати комисионна за присъединяване към задължението.
  • Време за погасяване на дълга – клиентът обикновено има 30 дни за изплащане на дебита, докато револвиращият заем се сключва за 12 месеца и през това време той може да бъде изплатен по всякакъв начин, дори с възможност за удължаване на този срок за още една година.
  • Правилата за изплащане на дълга при овърдрафт и кредитна линия са сходни. Всички постъпления по сметката, не непременно от професионално възнаграждение, намаляват дълга на банката, което изключва класическото погасяване с вноски по главница и лихва.

Както за овърдрафт, така и за кредитна линия, окончателният лимит, определен от банката за такъв кредитен продукт, се основава на индивидуална оценка на кредитоспособността.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Ръководство за управление на вашия кредит

Застраховка живот при кредит

Бързи кредити Варна