Кредити Онлайн кредити

Отпадане на кредит по давност! Какво трябва да знаете!

Каква е давността на кредита ми? Какво трябва да знаете !

Колекторски фирми (тези за събиране на просрочени задължения) за неплатени кредити, не могат да ви заплашват с изпълнително производство, образувано срещу вас, ако са изминали пет години от датата на последното извършено плащане.

През последните години все по-често банки, мобилни оператори, ВиК дружества, Топлофикация и други доставчици на услуги се обръщат към колекторските фирми за получаване на своите средства от потребителите. Тук е важно да се отбележи, че давностния срок за задължения към мобилни оператори е три години.

Абсолютна давност на кредити регламентиран в  чл. 112 виж тук >

Процесът по прехвърляне на вземането, обикновено протича като цесия, т.е. кредиторът прехвърля задължението на трето лице, в случая колекторска фирма. Лошото в практиката е, че длъжникът не се уведомява за извършената цесия, а по закон е задължително неговото уведомяване. Това, че сте уведомени за цесията е още едно основание за оспорване на вземането.

Kакви действия трябва да предприемете, ако с Вас се свърже съдебен изпълнител

– Първо за да се свърже с вас съдебен изпълнител, това означава, че за вземането ви е издаден изпълнителен лист. Съдът не следи служебно за давност, тя се обявява от длъжника, т.е. дори съдията, който издава изпълнителният лист да види, че давността е изтекла, не може служебно да вземе отношение. Вие като длъжник трябва да направите възражение за изтекла погасителна давност, в срока за отговор.

– Второ, ако с вас се свърже „юрист“ от колекторска фирма, за да ви съобщи, че имате непогасен кредит ( например от преди 8 години) и ви предупреди, че ако не заплатите в определен срок, задължението ви ще бъде изискано по съдебен ред. Можете спокойно да му отговорите, че с удоволствие ще очаквате да получите документите и да се видите в съда.

Всички знаем за недобросъвестната практика на колекторските фирми, затова е важно да знаете правата си.


Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Рефинансиране на лоши кредити

Бърз кредит от банки

Кредит до 5000 лв.