Права за ползване

Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта Album.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към Album.bg. Всяка публикация във формат, различен от споменатият по-горе, изисква писмено разрешение от Album.bg.

Ако имате въпроси, за които не намирате информация пишете ни чрез формата за контакт.