Банки Кредити

Примерен погасителен план за кредит

Предлагаме ви един примерен погасителен план за потребителски кредит би могъл да изглежда така:

Сума на кредита: 10 000 лв.
Годишна лихва: 6%
Срок на кредита: 36 месеца

Месечна вноска: 304.16 лв.
Обща сума за връщане: 10 947.58 лв.
Обща лихва: 947.58 лв.

Погасителен план:
Месец | Остатъчна сума | Месечна вноска | Лихва | Основен дълг |


1 | 10 000.00 | 304.16 | 50.00 | 254.16 |
2 | 9 745.84 | 304.16 | 42.85 | 261.31 |
3 | 9 481.49 | 304.16 | 35.81 | 268.35 |
4 | 9 206.84 | 304.16 | 28.87 | 275.29 |
5 | 8 921.89 | 304.16 | 21.93 | 282.23 |
6 | 8 626.64 | 304.16 | 14.99 | 289.17 |
7 | 8 321.08 | 304.16 | 8.05 | 296.11 |
8 | 8 005.22 | 304.16 | 1.11 | 303.05 |
9 | 7 679.05 | 304.16 | 0.00 | 304.16 |


Този погасителен план показва, че кредитът ще бъде изплатен за 9 месеца, като всеки месец ще се заплаща определена сума от лихва и основен дълг. Общата сума за връщане на кредита е 10 947.58 лв., като общата лихва е 947.58 лв.

При този погасителен план, първоначалната месечна вноска включва както лихвата, така и част от основния дълг. С нарастване на броя на погасените вноски обаче, сумата за лихвата намалява, а тази за основния дълг нараства, което означава, че кредитът се погасява по-бързо. Също така е важно да се има предвид, че този примерен погасителен план е базиран на фиксирана лихва и редовни месечни вноска!

Един примерен погасителен план за ипотечен кредит може да изглежда по следния начин

Сума на кредита: 100 000 лева Годишна лихва: 4% Срок на кредита: 20 години

Месечна вноска: 607,56 лева Обща сума, която трябва да се плати: 145 814,40 лева

Важно е да се има предвид, че това е само примерен план и че може да има различни вариации в зависимост от условията на конкретния кредит.

Ето примерен погасителен план за бърз кредит от 5 000 лв. с ГПР 49%:

Сума на кредита: 5 000 лв.

ГПР (Годишен процент на разходите): 49%

Срок на кредита: 12 месеца

Месечна вноска: 581 лв.

Общо погасителни вноски: 6 972 лв.

Такси и комисионни: 500 лв.

Общо платено от клиента: 7 472 лв.

Този примерен погасителен план се базира на месечна вноска, която е резултат от изчисленията на ГПР и се отнася до ориентировъчен примерен погасителен план. Фактическите условия на кредита могат да се различават в зависимост от кредитора и други фактори. Преди да вземете кредит, винаги е важно да сравните различни предложения и да разберете условията на кредита.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Каква е разликата между дебитна и кредитна карта

Разсрочване на кредит

Отпадане на кредит по давност! Какво трябва да знаете!