Факти

Развитие на икономиката в римските провинции на тракийските земи

Тракия е провинция на Римската империя сформирана през 46 г. сл. Хр., когато бившата държава на одрисите е анексирана от император Клавдий.

Най-много земевладелци са ветераните и много цивилни, които съпътстват военните. Всички тези земевладелци едри и средни използват роби. Като до тогава в Тракия тази практика не се използва. Много силно е развито и рударството, като продукцията е най-вече за износ. През този период синоним на рудари е Беси. Мините са държавни, като се дават под наем. Също така  се развива и златодобива . През този период се появяват и  занаятчийските здружения. Силно развито е каменоделсатвото., кера,ичноъо произвотство, стоителството.  Търговията се извършва основно чрез панагири (панаири).

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Портативен италиански танк от 1935 г.

Потресаващата история на Яна Шишманова! „Не го познавам”

За свободата на Полша падат убити над 200 000 от Червената армия.