Работа

Регистрация на фирма – най-добрия начин

Стартирането и основаването на собствена компания е нещо, което вълнува много, но в същото време генерира малко страх и изглежда като сложен и скъп процес, обаче да се сблъскаш с предприемачеството е по-лесно, отколкото си мислим. 

Имайте ясна бизнес идея

Предприемачеството изисква обективност и конкретни идеи. Независимо дали искате да се посветите на недвижими имоти или на продажба на дрехи и обувки, най-важната стъпка при започване на бизнес е да знаете какво искате да правите, защо искате да го направите, къде искате да го насочите и каква е пазарната нужда от вашите клиенти.

Трябва да прецените дали вашата бизнес идея отговаря на нужда, която все още не е удовлетворена.

Извършете пазарно проучване

След като сте наясно от какво ще се състои вашият бизнес и къде искате да го заведете, трябва да извършите проучване на пазара, където да анализирате следните въпроси:

-Коя би била вашата целева аудитория ?

-Как ще предложите своя продукт или услуга?

-Кои са вашите основни конкуренти

Какво можете да направите различно, за да се откроите и да предоставите на клиентите си добавена стойност?

 Определете коя е най-подходящата форма, за да регистрирате фирмата си

Правната форма или дружеството се отнася до правната модалност, при която вашата компания ще бъде регистрирана към момента на учредяване. Всеки от тях има серия от закони и задължения , така че трябва да изберете този, който най-добре отговаря на вашия бизнес.

-Фирма като физическо лице

-Фирмата като юридическо лице

-Компанията като бизнес предприятие

Поискайте данъчен идентификационен номер

Тези данни са начинът, по който можете да се легитимирате пред Данъчна и митническа дирекция.

Регистрирайте бизнеса си в търговския регистър

Както е посочено от Българската търговска камара, търговският регистър е сертификатът, който позволява на предприемачите да извършват законно своята търговска дейност и публично да доказват качеството си на търговец. По същия начин, това е начинът, по който предприемачите имат достъп до необходимата информация , за да разширят своето портфолио, както на ниво клиенти, така и на ниво доставчици, а също така разполагат с данните на търговци и компании.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Как да се подготвим за интервю?

Кои са задължителните елементи на зимното работно облекло?

Как да си намерим работа