Кредити Онлайн кредити

Справки на кредит или как да разбера дали имам кредит на мое име?

Обикновено информацията, която се намира в Централния кредитен регистър (ЦКР) служи за спомагане за вземане на решение, относно допустимостта и надеждността за даване на кредит на потенциален кандидат. При кредит, който е с кратък срок за изплащане за малка сума, финансовите институции главно извършват проверка върху доходите, с които евентуалните кредитополучатели ще бъдат в състояние да извършват текущо плащане. Някои от фирмите дори не обръщат внимание на това откъде постъпват доходите и се интересуват само от това дали лицето въобще има някакви доходи. Със сигурност това е разликата между банките и небанковите организации, че последните   искат конкретни документални доказателства за доходи. Те се задоволяват с източници на приход, които банките по правило не приемат. Това най-често са приходи от обезщетение за безработица от Бюрото по труда, дълготрайни активи, пенсия по болест,  пенсия за трудов стаж или за старост, наследствена пенсия, майчинство, издръжка и т.н.

Винаги вашата цел и насоченост, трябва да е да не допускате натрупването на дългове, а в случай, че се появят изненадващи случаи, трябва да имате готовност да приведете в действие идеално структуриран и обмислен финансов план.

  Нуждаете се от пари? Вземете бърз кредит без проблеми!

Първото, което трябва да направите е да сведете до минимум разходите си  и в случай, че нуждата от допълнителни средства не е отпаднала, преминете към опити за увеличаване на приходите си, като например намерите втора или почасова работа. Ако никой от тези варианти не сработи и нуждата от финанси продължава да е осезаема, преминете към план Б, който е да намерите начин да получите бърз или друг вид кредит, при възможно най-изгодни условия.

Ключът в овладяването на тази ситуация е да съумеете да направите обмислен и разумен избор и да подходите към вашия нов кредит като съвестен длъжник. Като за начало може да стартирате със съставянето на подробно разписана финансова рамка на вашия бюджет, която рамка да задържи средствата ви балансирани. Когато попаднете в ситуация, която е трудна и сложна за вас, имате неотложна нужда от допълнителни средства и всичко това води до натрупването на стрес и чувство за безизходица.  Точно в такъв момент и добро планиране ще успеете да получите кредита, от който се нуждаете и ще намерите баланса и контрола във вашите финанси.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Пари за безработни. Възможности!

Пари назаем срещу лихва

Как да разбера дали някой е теглил кредит на мое име