Финанси

Стаж за пенсия: Какво е важно да знаете навреме и да сте подготвени адекватно

Препоръчително е да разграничавате ясно трудовия, осигурителния и действителния осигурителен стаж

Не е желателно да чакате да настъпи времето за пенсиониране и да се озовете в ситуация, в която сте неприятно изненадани да научите, че не разполагате с нужния трудов стаж за пенсия. Ето защо навреме трябва да се подготвите и ясно да разграничавате трудов, осигурителен и действителен осигурителен стаж.

Трудов стаж за пенсия и осигурителен стаж

Трудовият стаж е трудът, който се полага по сключения трудов договор с работодателя. Осигурителният е времето, за което са внасяни или са дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение.

При работниците на трудов договор, вноската се поделя между работодателя и тях, като се удържа само част от възнаграждението, а сумата постъпва в Националния осигурителен институт (НОИ). Самоосигуряващите лица сами внасят своите осигурителни вноски.

Изчисляването на осигурителния стаж става в години, месеци, дни и часове. Осигурителният стаж включва времето, през което работникът се труди в рамките на законоустановеното работно време, а осигурителните вноски се внасят или се дължат върху полученото, начислено, изплатено възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за страната и за съответната професия. Стажът се зачита и при непълно работно време.

При самоосигуряващите лица за стаж се приема времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски. Стаж за пенсиониране е и времето на висше и полувисше образование, съобразно учебния план за специалността. Това се отнася и за времето на докторантурата.

Важно е да знаете, че определени периоди също се зачитат за осигурителен стаж, в които работниците и работодателите не са правили вноски. Касае се за платения и неплатения отпуск за отглеждане на дете, за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

  Как да взема кредит от европейска банка?

В сметките влизат и неплатените отпуски, когато те са до 30 работни дни в една календарна година.

При някои специфични казуси може да се зачете и неотработеното време. За него се дължи осигуряване. Това се случва, когато има незаконно недопускане или отстраняване от работа, както и при делата, в които служител е уволнен и впоследствие е възстановен на работа, след като компетентните органи за признали за незаконно уволнението.

Времето, в което мъжете са били в казармата, се зачита за осигурителен стаж за пенсия. Това се отнася и до неработещите майки, отглеждащи дете до 3-годишна възраст.

Действителният стаж се определя съгласно Кодекса за социално осигуряване. Той представлява реалното време в календарни дни по трудово и служебно правоотношение. В него не попада периодът на платените и неплатени отпуски за бременност и раждане, което обаче е повод да се настоява за промени в нормативната уредба, защото НОИ не зачита стажа за действителен при отпускане на пенсия. Множество жалби на тези откази са разгледани от съдилищата, в резултат на което постановленията гласят, че времето през което неработещите майки са гледали дете до 3-годишна възраст е действителен осигурителен стаж.       

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Как да купя биткойни?

Kак да изкараме бързи пари

Връщане на данъци от Германия