Факти

Тракия през епохата на елинизма

Какво се случва в тракия през епохата на елинизма 3-1 в.пр. Хр. е интересна тема за всички любители на историята!

Поради големите варварски нашествия 3 в.пр. Хр и това ,че Рим насочва вниманието и към тракия , тя не може да се развива самостоятелно.


Докато преди това тракия е “център на света” сега тя се превръща в периферна област на елинистическо влияние. Поради несигурността на населението се променя селищната система. Сигурни места са големите укрепени градове и големите тържища. Сериозен проблем е нашествието на келтите (индоевропейски народи) Те се латинизират и в крайна сметка стават част от Римската империя. Наследниците на келтите са днешните шотланци. Галите са един от най-силните келтски етноси.


В началото на 3 век Касандър владетел на Македония се опитва да ги спре. През 280 г. келтите заливат цялата югоизточна Европа. В самата тракия, келтите основават държава със столица Тике.

Извори: Келтите са безписмен народ, като сочат писмените извори през 212 г. царството е изчезнало. Причината за разпадането е ,че те нямат своя реална икономика, а грабят от съседните народи.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Една от най-големите победи в българската военна история

Гигантският бомбардировач от 30-те – Калинин К-7

Балтийска верига на свободата. Човешката верига, свързваща трите балтийски столици – Талин, Рига и Вилнюс