Кредити

Частично предсрочно погасяване на кредит

Какво е частично предсрочно погасяване на кредит?

Заемът има два съществени момента. Първия е, когато го получите, а вторият, когато го изплатите изцяло. Междувременно внимавайте за момента, в който трябва да се освободите от ангажимента си. Не е чудно, че когато се появи възможността, обмисляте да върнете заема по-рано. Заслужава ли си да се направи предсрочно погасяване? А възможно ли е частично предсрочно погасяване на кредита и ккво предствлява това?

Мога ли да изплатя заема си по-рано?

Съгласно Закона за потребителския кредит, който се прилага не само за банките, но и за всички небанкови институции, имате право да изпълнявате финансовите си задължения преди крайния срок, определен в договора за заем. За да се възползвате от тази опция, свържете се с вашия кредитор, който ще бъде задължен да преизчисли разходите за отпускане на заема (поради предсрочното погасяване тези разходи ще бъдат намалени).

Как ще намалее цената на заема?

Разходите за отпускане на заема, който сте поели, ще бъдат намалени пропорционално – изчислението ще вземе предвид периода от датата на действителното погасяване на кредита до датата на окончателното погасяване, посочена в договора. Например, когато сте взели заем за година и го погасите шест месеца по-рано, разходите ще бъдат намалени с наполовина.

Такса за обезщетение

В някои случаи, като по-ранно погасяване, може да бъдете таксувани за компенсация с комисионна – при условие, че тя е била описана от заемодателя в договора. Подробности можете да намерите в Закона за потребителския кредит.

Изглежда, че по-бързото уреждане на вашите задължения винаги ще бъде най-доброто решение – при условие, че наистина можете да си позволите такова по-ранно погасяване. Ако обаче се отървете от вашите дългове, за да си осигурите спокойствие, помислете дали след миг няма да имате вече познатия проблем с липсата на пари.

Ако решите да изплатите заема си по-рано, преди да извършите плащането, свържете се с кредитора, за да уредите датата на плащане и да изчислите реалната цена на вашия заем въз основа на него.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кредит за студентска бригада

Пари на заем от лихвари

Бързи кредити без доказване на доход