Кредити

7 вида кредити, за които трябва да знаете

За да постигнете финансовите си цели, има различни инструменти, които могат да ви дадат необходимия тласък. Един от тях може да бъде кредит. В днешно време съществува широко и разнообразно предлагане на кредитни продукти. Ето защо ви показваме 7 вида кредити, за които трябва да знаете.

1. Търговски кредит

Този вид кредит се иска от физически или юридически лица, за да се финансират разходите за развитие на производствена и организирана икономическа дейност. Например, ако дадено дружество трябва да закупи суровини, за да произвежда продуктите си, с търговски кредит то може да финансира тази покупка. Съществува и покупка на машини, на стоки за продажба или финансиране на вземания, когато продажбата се извършва на вноски. Важен аспект на този вид кредит е, че трябва да имате сигурност за приходите. С други думи, за да поддържате ликвидност, е необходимо да знаете, че ще получите пари от същата производствена дейност, в която инвестирате.

2. Потребителски кредит

Това е вид кредит, който е предназначен да финансира придобиването на потребителски стоки, така че да можете да посрещнете различни нужди: да покриете някои непредвидени разходи, да финансирате част от обучението си, да инвестирате в стоки и услуги, да предприемете пътуване и др. Потребителският кредит е един от най-популярните сред физическите лица.

3. Микрокредитиране и МСП

Благодарение на този вид кредити малките и средните предприятия могат да покриват разходи, свързани с производствената им дейност, административни разходи или разходи за човешки ресурси.

4. Гарантиран кредит

Този вид кредит функционира при специални условия: тук кредитът трябва да бъде обезпечен с обезпечение. Следователно длъжникът предлага собствена собственост, за да обезпечи изплащането на задължението.

5. Личен кредит

Тук се посочва фигурата на длъжника. При този вид кредит освен лицето, което иска кредита, друго физическо или юридическо лице ще гарантира плащането на задължението. Това лице е известно като съдлъжник.

6. Ипотечен кредит

Това е средносрочен или дългосрочен кредит, който се отпуска за закупуване, разширяване, ремонт или строителство на жилище. Придобитият имот се залага или „ипотекира“ в полза на банката, за да се гарантира изпълнението на кредита.

7. Револвиращ кредит

Този вид револвиращ кредит, известен още като лична кредитна квота за многократна употреба, е много привлекателен за хора, които трябва да разполагат с постоянни ресурси и парични потоци. При него банката ви отпуска кредит с първоначална квота и тя постоянно се подновява, тъй като вие извършвате плащания по дълга си. Ако искате да научите повече за револвиращия кредит, кликнете тук.

И накрая, не забравяйте, че най-добрата стратегия за избор на кредит, който отговаря на вашите нужди, е да разберете колко ви е необходимо, как ще го инвестирате, какъв е вашият капацитет за погасяване и на колко вноски ще погасите дълга си.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Проверка за одобрение на кредит

Съществува ли реално кредити с 0% лихва!

Кредит за 10 / 15 мин.