Кредити Онлайн кредити

Банки работещи с лица с лоша кредитна история (ЦКР)

Питате се дали има банки работещи с лица с лоша кредитна история (ЦКР)?

Ако имате просрочени задължения, кредитната ви история е лоша, а имате нужда от свежи и допълнителни пари, какво трябва да направите? Спокойно, тегленето на кредит, дори когато сте с лоша кредитна история е изпълнимо и възможно желание!

krediti

Има банкови институции, където е възможно тегленето на заем, при наличие на необслужвани кредити и лошо ЦКР, но има известни ограничения, които се отнасят до периода за погасяване и размера на отпуснатата сума. Банките вземат предвид от какво естество са забавянията, колко от вноските са просрочени и кои са причините, довели до необслужване на кредита.


СПИСЪК НА КОМПАНИИ ОДОРЯВАЩИ ПРИ ЛОША КРЕДИТНА ИСТОРИЯ


Но какво точно е значението за банките лошото ЦКР?

Всъщност, за всяка банка е индивидуално, до колко и дали изобщо, според нея е влошено ЦКР-то на даден клиент. Със сигурност, обаче, ако сте допуснали забавяне на плащане за период по-малко от  30 дни, то няма да се отрази върху кредитната ви история. В последно време банковите институции много промениха погледа си, относно забавяния, които не превишават 30 дни и не ги смятат за сериозен проблем. Но разбира се е нужно забавянето да не е за по-дълъг период от 30 дни.

Как да изтеглите кредит от банка в случай, че кредитната ви история е лоша?

Важно е да погасите всички забавени вноски по просрочените кредити. Не забравяйте, че освен дължимите такси за вноската се начислява и допълнителна, било то някакъв лихвен процент или сметка за обслужване. Твърде вероятно погасяването да започне от изплащане на първо място на таксите, които са натрупани, след това на наказателната лихва за забава, редовна лихва по кредита и накрая главницата. Всичко това ще рече, че щом внасяте сума, която е за просрочието, то с абсолютна сигурност, внесените пари няма да успеят да покрият изцяло, това което се дължи по просрочието. Това означава, че кредитът продължава да е просрочен и това няма да доведе до изчистване на кредитната история за още месец, което в крайна сметка обезсмисля действията ви по кандидатстване за нов кредит. 

  Нуждаете се от помощ сега? Бързи кредити с одобрение без поръчители

Искам нов кредит, но съм  с влошена кредитна история

Трябва да знаете, че когато са налице забавяния и просрочия е твърде вероятно да срещнете затруднения в получаването на друг кредит. Възможно е кандидатстването за кредит и решението за него да бъде повече време от обикновено. Друг важен аспект е, че ще са ви нужни множество допълнителни документи, във връзка и просрочията. Но най-важният момент си остава договарянето на условията по кредита. Ако сте допуснали много забавяния и просрочия ще ви бъде изключително трудно да договорите подходящи условия, но все пак е възможно.

Кредити с лошо ЦКР
Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кредитна карта с лошо цкр

Бързи кредити за пенсионери – видове и начин на кандидатстване

Молба за изчистване на ЦКР и изчистване на кредитна история