Любопитно

Връзки с обществеността като консултантска дейност

Основните предимства на консултантската дейност са следните:

 1. Независимост – консултантите са безпристрастни по отношение на интересуващите ги организации. Така те предлагат едно независимо гледище върху проблемите им.
 2. Колективен опит – в случая с консултантската агенция имаме в предвид, че нейните служители притежават цялостен опит. Той може да бъде много по-богат и разнообразен от този на служителите в организацията.
 3. Осведоменост – отнася се за актуалното в работата на средствата за масова комуникация. Консултантите работят с много и различни клиенти. Това им позволява една много по-добра осведоменост относно проблематиката, интегрирана в средствата за масова комуникация.
 4. Достъп до множество публики – поради естеството на своите професионални контакти разполагат със сведения за най-различни фирми, доставчици, производители на различни стоки и услуги. Служителите на отдела по на организацията рядко разполагат с подобни възможности.
 5. Специален опит.
 6. Контакти с институции – благодарение на работата си контактуват много по-често със служителите на отделите по ВО и с различни структури на различни власти и отделни институции.
 7. Краткосрочни договори – при работа с консултанти по договорите с външни клиенти са винаги краткосрочни. Те се подновяват едва тогава, когато са постигнати положителни резултати. При работа с постоянно назначен на трудов договор щат, нещата са съвсем различни.
  Как да боядисам колата си сам?

Има комбинация от вътрешен отдел по Връзки с обществеността и връзки с обществеността изпълнявано от консултантско бюро. Вътрешните отдели освен конкретните програми по ВО, изпълняват винаги:

 • Връзки със средства за масова комуникация
  • Вътрешни комуникационни процеси
  • Институционални връзки на организацията
  • Управление на събития
  • Спонсорска дейност
  • Проектантска дейност
  • Лобиране

Консултантите от външни отдели по Връзки с обществеността обикновено извършват:

 • Стратегическо планиране
  • Финансови контакти
  • Управление на кризи
  • Производство на литературен материал

Когато има наети външни специалисти по връзки с обществеността, вътрешните такива прибавят към знанията и уменията си допълнително, специализирано знание и бързина в професионалните си действия. Вътрешните специалисти по ВО обикновено не се интересуват много от средства за масова комуникация, а също така и от международните аспекти на дейността си. Най-често оплакванията на външните специалисти са:

 1. Не са достатъчно добре запознати с бизнеса на своя клиент
 2. Надхвърля се предварително определения бюджет
 3. Работата по програмата по връзки с обществеността не приключва в срок според графика
 4. Неравномерно натоварване с работа на различните категории специалисти-консултанти във външната агенция. Най-често действителната работа се извършва от по-младите колеги, докато по-старите консултанти са заети с дейности, които изискват по-голяма концентрация, интензивност, напрежение и съответно по-големи отговорности.

  Източник: https://razberi.info
Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Изкуството да се превежда българска литература на английски език

Да отбележим любовта с подарък – ето как да покажете специалното си отношение

Защо не виждам кой е на линия във фейсбук?