Кредити

Давност на кредит. Кога стария ни кредит може да отпадне по давност?

давност на кредит

Когато говорим за давност, това е период от време, с изтичането на който се погасява правото на кредитора да събере задължението (вземането) си по съдебен ред или принудителен ред, т.е. с помощта на частен съдебен изпълнител.

С изтичането на 10-годишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено. Това записаха окончателно в Закона за задълженията и договорите депутатите (ЗЗД).

ал. 1 С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

ал. 2 Давността по ал. 1 не се прилага за вземания:

  1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357;
  2. за непозволено увреждане;
  3. за неоснователно обогатяване;
  4. за издръжка;
  5. за трудово възнаграждение;
  6. за обезщетения по Кодекса на труда.
  7. по повод приватизационна сделка
  8. по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт

ал. 3 За давността по ал. 1 се прилагат чл. 115 и 118.

Т.е. давност няма да тече в изброените в осемте точки хипотези, между близки роднини и докато трае съдебният процес за вземането, както за отсрочени и разсрочени вземания.


Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Ипотечен кредит с лоша кредитна история

Бърз кредит до 200 лева

Пари за безработни. Важно стъпки как да вземем кредит, когато нямаме трудов договор!