Маркетинг

Дни на отворените врати

Какво е Дни на отворените врати и нейното значение?

Дните на отворените врати са ефективна техника, защото хората вярват повече на това, което видят със собствените си очи, отколкоот, ако то им е преададено чрез посредник. За тази цел е удачно да се организират и периодични посещения на групи хора в работните помещения – естествено, по начин и по време, че да не възпрепятстват деловия живот в организацията.

Има компании, които са решили този проблем, като са отделили специално внимание за посещения и са назначили човек, който да посреща посетителите и ги започнава със спецификата на работата.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Жанрова система в печата. Жанрът като комуникативен код

13 актуални препоръки за дигитален маркетинг сега, които бизнесите не бива да пропускат

Кондензирани символи и конструкция на политическото послание