Работа

ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ЗАЩИТА В ПРОИЗВОДСТВОТО

Личните предпазни средства са средствата, които промишлените работници използват, за да намалят или напълно да предотвратят вредното въздействие на околната среда по време на производството върху човешкото тяло. Те са предназначени да гарантират безопасността на работника, както и да поддържат здравето му. Законодателните актове от Кодекса на труда, както и стандартите за защита на труда в предприятието, установяват необходимостта от използване на лични предпазни средства при извършване на различни видове работа. Във всяка индустрия има специфичен списък на необходимите лични предпазни средства, които служителят трябва да притежава.

Използването на лични предпазни средства в промишлеността

Видовете използвани лични предпазни средства се определят от естеството на работата, извършена в предприятието.

Редовното облекло се заменя с униформи и специализирани предпазни средства. Те предотвратяват въздействието на вредни производствени фактори, например висока влажност, химикали, искри, вредно лъчение, твърде високи или ниски температури, механични повреди на тялото и други. Такива неща могат да служат като халати, овчи кожи, гащеризони, костюми, които имат повишени якостни свойства до механични повреди, както и плътност, топлоизолация и огнеустойчивост.

За защита на дихателната система от отравяне с опасни газове в атмосферата се използват и специални средства. Например активно се използват респиратори, противогази и марлени  превръзки. Тези средства за защита се използват широко в химическата промишленост.

Личните предпазни средства за ръце обикновено се състоят от ръкавици, ръкавици без ръкави, ръкави, които са изработени от материали, предпазващи от вредни фактори.

Личните предпазни средства за крака са обувки, които могат да предпазват от влага и механични повреди, както и да не предават електричество и топлина.

За защита на очите и кожата на лицето се използват очила, щитове за лице и прозрачни маски.

Каски, барети са предназначени да предпазват главата.

Ако предприятието има високо ниво на шум, тогава за защита на слуховите органи се използват специални слушалки и тапи за уши.

Здравна стойност

Личните предпазни средства трябва да се използват от работниците във всяко предприятие. Това намалява риска от инциденти и има добър ефект върху благосъстоянието на служителите. Тези предпазни средства намаляват появата на хронични или професионални заболявания. С правилното използване на лични предпазни средства, резултатите от работата и дисциплината на служителите се увеличават.

При нас може да намерите лични предпазни средства и работно облекло за спецификата на вашата работа. Моля посетете сайта ни за специализирано работно облекло и защита www.rabotnioblekla.bg

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кои са задължителните елементи на зимното работно облекло?

Как да се подготвим за интервю?

Работа в чужбина: предизвикателства и възможности