Финанси

Какво е ГПР при банките

какво е гпр при банките

Какво значи ГПР и какво трябва да знаем!

В офертите за заеми от банка или други финансови институции, можете да намерите информация за нивото на ГПР, т.е. годишния процент на разходите. В този пост ще разгледаме отблизо въпроса как се изчислява и с каква цел?

Как и защо се изчислява ГПР за заеми?

ГПР е действителният годишен процент на разходите, който показва общото ниво на разходите, свързани с отговорността на клиента към кредитора. Той винаги се представя като процент.

Задължения към клиентите

Банките и кредитните дружества са длъжни да посочват нивото на ГПР в своите оферти или реклами за кредитни продукти, т.е.заеми. Това е показател, който показва колко високо е нивото на разходите, свързано с конкретен ангажимент. Клиентите обаче много често го игнорират и проверяват само номиналния лихвен процент при сравняване на предложенията за кредити, което е голяма грешка.

Лихвеният процент по кредита или кредитната карта е само един от компонентите на разходите по кредита, докато ГПР групира всички разходи, които ще бъдат начислени на кредитополучателя, като комисионна за отпускане на задължението, такса за кандидатстване, такса за анализ на документи, вноски за задължителна застраховка. И така, всъщност ГПР е сборът от лихвата и всякакви други такси, комисионни и застраховки, които ще бъдат начислени на клиента от банката или кредитната компания.

Как банките оценяват ГПР?

Клиентите на кредитни институции често не знаят как да тълкуват ГПР и как да изчисляват по този показател. ГПР трябва да отразява както основните, кака и допълнителните разходи, които кредитополучателят ще направи, ако реши да подпише договор за заем. В ГПР няма наказателни лихви, тъй като те се поемат само от заемополучателите, които не успеят да платят главницата и лихвените вноски съгласно графика.

Не е достатъчно обаче да се съберат всички разходи по заема, за да се изчисли ГПР, защото това също зависи от промяната в стойността на парите с течение на времето. Индикаторът отчита периода, за който кредитополучателят може да получи сумата от заема. Следователно има разлики при сравняване на коефициентите на ГПР за заеми със същите параметри, но с различен период на кредита.

ГПР може да бъде няколкостотин или дори няколко хиляди процента, в зависимост от честотата на изплащане на вноските и периода, в който те са изплатени. Този процент се изчислява от банките по сложна формула, която отчита много променливи, поради което изчисляването му самостоятелно изисква математически и финансови познания.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Ползи от финансирането на вашия автомобил

Войната в Украйна разтърсва акциите

Влияе ли финансовото ти състояние на здравето ти?