Кредити

Какво е револвиращ кредит

Искате ли да знаете какво е револвиращ кредит?

Револвиращият кредит е вид финансов продукт, който предоставя на потребителите възможността да вземат заеми, които могат да бъдат връщан и използван повторно. Този вид кредит е популярен и широко използван, но за да се избегнат финансови затруднения, е важно да се разбере как работи и как да се управлява по правилен начин.

Значение на револвиращ кредит?

Револвиращият кредит е вид е един вид кредитна линия, от която можете да взимате пари според вашите нужди. Той се нарича „револвиращ“, защото след като използвате част от кредитния лимит, може да възстановите тази сума и да я използвате отново, без да се налага да кандидатствате за нов кредит.

Как работи револвиращият кредит?

Револвиращият кредит функционира по следния начин:

  1. Одобряване на кредитната линия: В зависимост от вашите финансови обстоятелства, банката или финансовата институция ви предоставя лимит на кредитна линия. Този лимит определя колко пари можете да заемете.
  2. Използване на средствата: След като получите одобрение за револвиращ кредит, можете да използвате парите според вашите нужди. Можете да ги изтеглите от кредитната линия като пари в брой, чрез банков превод или посредством чекове, предоставени от банката.
  3. Връщане на средствата: Когато получите фактурата за вашия револвиращ кредит, ще ви бъде поискано да върнете минимална сума или цялата използвана сума в рамките на определен срок. Връщането на средствата освобождава част от вашата кредитна линия, която може да бъде използвана отново.

Предимствата на револвиращия кредит

Револвиращият кредит предлага редица предимства, които го правят предпочитан избор за много хора. Ето някои от тях:

  1. Финансова гъвкавост: Револвиращият кредит ви осигурява гъвкавостта да използвате само необходимата сума пари и да възстановите тази сума, когато ви е удобно. Това ви позволява да се адаптирате към променящите се финансови нужди и да избягвате излишни разходи.
  2. Лесен достъп до средства: С револвиращия кредит можете да получите бърз и лесен достъп до необходимите ви средства. Не е необходимо да кандидатствате отново и отново, както е при други видове кредити. Просто използвате наличната сума от вашата кредитна линия.
  3. Лихва само върху използваната сума: За разлика от някои други видове кредити, като кредитите с фиксиран процент или ипотечни кредити, револвиращият кредит ви облага с лихвени лихви само върху използваната сума, а не върху целия ви кредитен лимит.

Пример за револвиращ кредит

Да си представим, че имате кредитна карта с револвиращ кредит. Банката ви предоставя лимит от 5 000 лева, което е максималната сума, която може да използвате по картата. По време на месеца, решавате да използвате кредитната си карта, за да платите разходи за храна, бензин, облекло и други неотложни разходи. През този месец, използвате картата за общо 2 000 лева за различни покупки.

Вашата банка ще изиска от вас определена минимална сума, която ще трябва да погасявате всеки месец.
Също така, ви се начисляват месечни лихви върху оставащия баланс.

Ако вие избирате да погасите повече от минималното задължение, за да намалите остатъка на дълга си, това ще бъде отлично решение. Така по-бързо ще изплатите заема си.

След като сте изплатили част от дълга си, вашият лимит на кредитната карта отново става наличен.

Револвиращият кредит предлага гъвкава и удобна финансова възможност, която може да бъде използвана за различни нужди и цели. С неговата помощ можете да управлявате по-добре вашите финанси и да имате лесен достъп до средства в нужните моменти. Надяваме се, че това ръководство ви помогна да разберете повече за револвиращия кредит и неговите предимства.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Бързи кредити за пенсионери – видове и начин на кандидатстване

Нуждаете се от пари? Вземете бърз кредит без проблеми!

Разсрочване на кредит