Кредити

Какво ще се случи, ако не платите заема на банката?

Питали ли сте се какво би се случило, ако не платите заема на банката?

Често желанието да получите това, което искате днес и сега, не позволява на човек разумно да обмисли способностите си, особено способността си да плаща. Или кардиналните промени в живота (загуба на работа, болест и т.н.) създават ситуация, при която няма с какво да се плати по заема. Разбира се, всеки клиент на банката разбира, че неизпълнението на задълженията има отрицателни последици. Почти всички длъжници са измъчвани от горящия въпрос: „Какво ще стане, ако не платите заема на банката?“ Нека се опитаме да разберем тази трудна ситуация.

Във всеки договор, който се сключва между длъжника и кредитната институция, условията за погасяване на дълга са ясно посочени. В кои части, в кой период трябва да се случи, е написано. Посочва се и размерът на начислените лихви в случай на забава за изплащане на част от дълга. Какво ще стане по-нататък? Ако не платите заема навреме, представителите на която и да е банка първоначално действат абсолютно правилно: учтиво информирайте клиента за размера на дълга му. Също така информирайте за крайния срок за плащане, чийто размер вече е малко по-висок поради санкции.

Ако дадено лице не плати заема си след определен период (който също се определя от договора), управлението на финансовата институция продължава по един от двата начина. При един вариант банката нарежда на колекторската компания да събере дълга. Представителите на тези институции са известни не само със своята упоритост, но и с лошо поведение. Те често не избират учтиви фрази, за да обяснят на длъжника какво го очаква. Какво ще се случи, ако не платите заема на банката? Редовни телефонни разговори (дори през нощта), истории, които ще ви отведат вкъщи или с кола – това не са единствените начини за психологическа атака.

Трябва обаче да се отбележи, че много банки не са склонни да предприемат крайни мерки. Следователно, за да бъдат вашите нерви, вещи и недвижими имоти сигурни, първото нещо, което трябва да направите, е да се свържете с институцията, издала заема, и да обясните на своя представител какви са причините за невъзможността да изплатите дълга своевременно. Ако клиентът има непредвидени обстоятелства и те са наистина основателни, те ще се опитат да ви разберат.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Бърз кредит до 200 лева

Как да осъдя фирма за бързи кредити

Изисквания за поръчител по кредит