Акценти Финанси

Как да ползваме оперативен лизинг

оперативен лизинг

Оперативен лизинг e отношения, които възникват по повод на определен предмет , която се предава за ползване от едно лице на друго за определен срок. Този срок не трябва да превишава установения срок на ползване .


Ако говорим за конкретните характерни особености на оперативен лизинг, то трябва да отбележим следните моменти: в съответствие с условията на сключения договор, срока на лизинга не трябва да превишава срока на експлоатация на предмета; собственик си остава този човек, който е предоставил имуществото в лизинг. Предмета на договора не следва да бъде изкупен от наемателя и във връзка с това лизинговата фирма трябва непрекъснато да наблюдава пазара за да осигури популярни продукти.
Лизинговият договор има двустранен характер – права и задължения възникват за двамата участника в сделката. Ако предмета се окаже неподходящ за използване, наемателят е в правото си да разтрогне договора. Рискът от нанесени щети по наетото имущество се поема от собственика. След приключване срока на договора наетото имущество се връща.

Механизъм


Всъщност механизмът на действие на оперативен лизинг се свежда до наемане на имуществото за определен срок и при изтичане на срока задължително се връща. За да се ползва имуществото е необходимо да се внасят ежемесечните вноски, определени по договора.


Обект на оперативен лизинг може да са: различни видове техники (включително товарна и селскостопанска); недвижимо имущество (офиси и производствени предприятия, търговски площадки); търговско или производствено оборудване. Трябва да се знае, че наетия обект не се закупува, а се връща след приключване на договора. Това са договорни отношения, свързани с временно ползване на определен обект.


На какво е нужно да се обръща внимание при сключване на договор за оперативен лизинг? Тази сделка се характеризира с това, че при нея риска за лизингодателя се свеждат до минимум. На вас не се налага да закупите имуществото, а просто го получавате за временно ползване. Има редица условия, които са важни при сключване на договора. Стойността на услугата е едно от тях. Друго важно условие е задължението на лизингодателя да провежда ежегоден технически преглед на техниката, която е отдадена под наем. Това осигурява запазване на нейната работоспособност

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

5 ТОП съвета от едни от най-успешните инвеститори

Китай има втория по големина воден язовир в света

Бързи кредити: за какво ги използваме най-често?