Кредити

Как се маха запор на сметка

Ако искате да разберете „Как се маха запор на сметка“, то ние сме ви подготвили интересна статия по въпроса.

Запорът върху банкова сметка означава, че кредиторът е поискал от съда да разпореди изплащането на парите, които кредитополучателя не е върнал в срок. Често хората не знаят, че банковите им сметки са били запорирани. Когато съдът постанови това, всички средства в банковата сметка могат да бъдат запорирани. Обикновено получавате уведомление за това действие едва след замразяването на средствата. След като това се случи, от тази сметка не се извършват плащания. Това означава, че нямате достъп до сметката или парите в нея. Можете да спрете замразяването със или без адвокат.

Как да премахнете запора върху банкова сметка

След като научите, че банковата ви сметка е запорирана, се свържете с кредитора, който е наложил запора. Това може да бъде досадна задача, тъй като банката не може да ви предостави никаква информация. Определете кой е отговорен за налагането на запора, като разгледате дълга си. За да вземете това решение, може да се наложи да се свържете с няколко души или компании.

  • Предложете решение. След като откриете подходящата компания, предложете споразумение за уреждане на спора. Повечето компании се съгласяват на условия, които са изгодни за получаване на най-много пари от изплатения дълг в най-кратък срок. Най-често срещаните начини за уреждане на дългове са: плащане в брой или изготвяне на план за плащане. Когато постигнете споразумение за уреждане на дълга, компанията често намалява салдото, което ви позволява да платите по-малко, отколкото действително дължите.
  Онлайн кредити: Бърз и лесен начин за финансиране на вашите нужди

  • Придържайте се към план. Ако приемате плащания, уверете се, че всяко от тях се извършва навреме. Ако пропуснете плащане, може да се окажете отново с цялото първоначално салдо, независимо от това какво вече сте платили.
  • Консултирайте се с адвокат. Ако не можете да постигнете споразумение с компанията, която е наложила запор върху банковата ви сметка, може да се наложи да наемете адвокат. Това може да е скъп начин за уреждане на дълга. Винаги е най-добре да се опитате да постигнете споразумение, преди да потърсите правно представителство.
  • Последващи действия. След като дългът бъде изплатен, уверете се, че кредиторът ви е дал писмо, в което се посочва, че дългът е изплатен изцяло и че няма неизплатени задължения. Също така се обърнете към банката и се уверете, че няма други запори, свързани със сметката ви.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Бързи кредити без трудов договор

Реални заеми от частни лица

Кредитни институции в България