Кредити Финанси

Кредитен регистър – как работи проверката на ЦКР?

Как работи проверката на ЦКР?

Централен Кредитен Регистър /ЦКР/ е електронна база данни, чрез която кредиторите проверяват финансовата история на кредитополучателя, преди да отпуснат заем. Оценката на кредитоспособността и вероятността вноските да бъдат погасени се формира от ЦКР чрез т.нар. скоринг процес. За целта се определят и оценяват различни лични и финансови данни на кредитополучателя по формула. За целта е съставена  формула за изчисление и се вземат под внимание определени фактори. Информацията не е публична, но е възможно да си направите кредитна справка с тези данни по няколко начина. Резултатът от своя страна отразява процентната вероятност за възстановяване на ново задължение, ако кандидатствате за заем от банково или небанково дружество.

[WD_Button  id=1216]

Значението на кредитоспособността не се отъждествява автоматично с този online кредитен регистър, създаден да защити както заемодателя, така и потребителя. Кредитната история е само част от цялостната проверка на кредитоспособността при подадено заявление за теглене на заем.

Кредитната история не е пряка препоръка

Въпреки, че при проверка на ЦКР се виждат личните данни на кредитополучателя, като местоживеене или честота на преместване, анализиращите заявленията нямат право да включват това в оценката на кредитоспособността. Освен това Регистърът не дава никакви преки препоръки към кредитните институции. ЦКР само определя кредитоспособността и предава тази оценка на банките и фирмите, когато потребител им е отправил заявка за заем. След това финансовите институции могат да вземат индивидуално решение относно отпускането му.

По какъв начин се проверява самоличността?

За да можете да осъществите успешно теглене на заем, имате нужда от валиден документ за самоличност със снимка, стабилна интернет връзка и устройство (например смартфон, таблет или лаптоп).

Банковите и небанковите кредитори в България са задължени да проверяват самоличността на всички кандидати. Това гарантира, че финансовите транзакции не се сключват от други хора, ползващи чужда самоличност. По този начин се предотвратява злоупотребата с идентичността. Така легитимацията в контекста на искането за заем служи за осигуряване на сигурност както за кредитора, така и за кредитополучателя.

[WD_Button  id=1216]
Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Уреждане на кредити

Как да разберете дали сте подходящ кандидат за кредит

Кредит на вноски без поръчител