Кредити

Кредити за държавни служители

Какви кредити за държавни служите може да бъдат изгодни

Държавните служители са работници, които са обхванати от специален режим, различен от общата социалноосигурителна система, и имат условия на труд, които ги отличават от повечето други професионални групи.

Така например заемането на длъжност на държавен служител означава по-голяма стабилност на работното място, както по отношение на доходите, така и по отношение на договорите и работното време, въпреки че това не е единственото предимство. Освен това, ако сте спечелили длъжността си чрез конкурсен изпит, ще я ползвате до пенсионирането си, освен в много специфични случаи.

Работата на държавен служител носи редица ползи в областта на заетостта и социалната сфера. Най-важната от тях е стабилността, както по отношение на доходите, така и на договора, работното време и т.н. Всъщност държавните служители, които са спечелили длъжността си чрез конкурсен изпит, се ползват от нея до пенсионирането си, освен в много специфични случаи. Тази сигурност и постоянната регулярност на доходите им правят държавните служители изключително интересни клиенти за банките, които често им предлагат заеми и финансови продукти при специални условия.

Преференциални кредити за държавни служители

Личният заем е финансов продукт, представляващ частен договор между физическо лице и финансова институция, по силата на който двете страни се договарят, че банката ще отпусне на физическото лице определена сума пари, която то ще трябва да върне в рамките на определен период заедно с лихвата, която е възнаграждението, което банката получава за отпуснатия заем.

Ипотечни кредити за държавни служители

Ипотечните кредити са финансов продукт, предназначен за финансиране на покупката на жилище за обикновено дълъг период от време, което позволява на кредитополучателя да изплати заетата сума и лихвените плащания по по-удобен и поносим начин. За държавните служители някои предлагат специални условия при вземането на 2 вида ипотечни кредити в зависимост от приложимия лихвен процент, фиксиран или променлив. Ако държавният служител е клиент на банката  той/тя трябва само да докаже, че е клиент на банката, за да може да изтегли едната или другата (в зависимост от предпочитанията си) при специалните условия, установени за тази група.

Както видяхме, държавните служители могат да се възползват от редица предимства на финансовите продукти ако работят в същата банка.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Справки на кредит или как да разбера дали имам кредит на мое име?

Кредити от заложни къщи

В духа на празниците: Какво различно и изгодно може да Ви предложи кредитният посредник