Кредити

Кредит без гарант

За да разберете какво представлява кредит без гарант, е важно да имате добра представа за понятието „гарант“. По-конкретно, това е допълнителна гаранция, която се изисква от банката, спестовната каса или финансовата компания, когато тя счита, че притежателят на заема не отговаря на някои от изискванията, необходими за отпускането му. Тази гаранция може да бъде реална гаранция (недвижим имот, пари) или лична гаранция на друго лице – поръчителя.

Накратко, това, което банката иска, е да гарантира, че ще може да си възстанови отпуснатите пари в случай на неплащане. Както казахме, този вид гаранция обикновено се иска за лица с малко съмнителен кредитен профил, за тези, които искат голяма сума пари… наред с други примери, тъй като всеки случай е различен.

Наличието на гарант може да помогне при кандидатстване за заем от банка, въпреки че окончателното решение ще зависи от други фактори, като кредитната политика на финансовата институция, исканата сума или платежоспособността на кредитополучателя.

Бърз кредит без гарант

Наличието на поръчител винаги е знак за доверие, което значително увеличава шансовете на банката да ви отпусне заема. Ако не изплатите заема, поръчителят трябва да поеме дълга със своето настоящо и бъдещо имущество.

Чрез поръчителя банката получава допълнителна гаранция, че предвидените в договора погасителни вноски ще бъдат спазени и че ако клиентът не е в състояние да извърши плащанията, парите ще бъдат върнати на банката или финансовата институция под друга форма. Ако обаче не разполагате с поръчител или с определен актив, например къща, как можете да получите бърз кредит без гарант?

Изисквания за достъп до бърз кредит без гарант

Кредиторът трябва да провери кредитоспособността на кредитополучателя, за да възстанови заетите пари и да събере лихва. За да гарантира, че изпълнявате придобитите икономически задължения, финансовата институция изисква от вас да отговаряте на следните изисквания: 

  • Да сте пълнолетни;
  • Имате платежоспособност: доход, по-голям от задълженията, придобити към кредитора от кредитоискателя. 
  • Стабилен доход: Гарантиран доход до възможната степен. 

Кредит до заплата без гарант

Кредитите до заплата са малки, краткосрочни заеми. Обикновено те са заеми от 500 лева или по-малко и трябва да бъдат изплатени в рамките на две до четири седмици.

За тези заеми се кандидатства изключително лесно, като е необходимо да попълните завление на сайта на кредитора. Получавате отговор бързо и ако сте одобрени сумата се превежда по сметката ви.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Какво трябва да вземете предвид при кандидатстване за кредит?

ГПР бързи кредити

Кредит до 2000 лв.