Кредити Онлайн кредити

Кредит в левове или кредит в евро?

Много голям брой от хората не знаят или не разбират много неща за това кой е по-добрият вариант за  кредит в евро или лева. След като сме наясно, че поради членството ни във валутния борд, курсът на левът е фиксиран към курса на еврото. От тук следва логиката и извода, че разликата между тях не би трябвало да е много голяма. При евентуална промяна на курса на еврото в международния валутен пазар, то тази промяната ще се отрази, не само върху евровите кредити, но и върху цената на левовите кредити.

Така представена и изложена ситуацията изглежда сигурна, сякаш изобщо не съществува опасност да загубите пари, т.е. получаването на кредит в евро е равностойно на кредита в лева. Но за огромно съжаление, това бързо може да се промени, в случай, че фиксираният курс не се запази фиксиран за целия погасителен период на задължението, тъй като някои видове заеми са с наистина много дълъг срок, като например ипотеките. Остава да разчитате и да се надявате, че през следващите от 20-30 години, няма да има сътресения и колебания в курсовете на валутите.

  Нуждаете се от пари? Вземете бърз кредит без проблеми!

Тенденциите са да се запази фиксацията на курса, но не можем да сме сигурни дали той ще бъде фиксиран, през срока, докато изплатите задължението си. Уместно е да се помисли и върху темата, какво може да бъде отношението между лева и еврото, при свободна валутна търговия. Експертите твърдят, че да се правят такива прогнози към настоящия момент биха могли да се считат за вероятни. Важното в случая е какъв е периода за погасяване на кредита, като колкото по-дълъг е този период, толкова и валутния риск е по-висок. Макар, че левът е „обвързан“ с еврото, към момента не може да се приемат кредите в лева и в евро като еднакво рискови.

Във всеки случай добре обмислете валутата, в случай, че сте решили да кандидатствате на кредит.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Лихвени проценти по кредити

Кредити без разглеждане на ЦКР

Попитахме ChatGPT – как да спасим спестяванията си от инфлацията?