Кредити Онлайн кредити

Кредит в левове или кредит в евро?

Много голям брой от хората не знаят или не разбират много неща за това кой е по-добрият вариант за  кредит в евро или лева. След като сме наясно, че поради членството ни във валутния борд, курсът на левът е фиксиран към курса на еврото. От тук следва логиката и извода, че разликата между тях не би трябвало да е много голяма. При евентуална промяна на курса на еврото в международния валутен пазар, то тази промяната ще се отрази, не само върху евровите кредити, но и върху цената на левовите кредити.

Така представена и изложена ситуацията изглежда сигурна, сякаш изобщо не съществува опасност да загубите пари, т.е. получаването на кредит в евро е равностойно на кредита в лева. Но за огромно съжаление, това бързо може да се промени, в случай, че фиксираният курс не се запази фиксиран за целия погасителен период на задължението, тъй като някои видове заеми са с наистина много дълъг срок, като например ипотеките. Остава да разчитате и да се надявате, че през следващите от 20-30 години, няма да има сътресения и колебания в курсовете на валутите.

Тенденциите са да се запази фиксацията на курса, но не можем да сме сигурни дали той ще бъде фиксиран, през срока, докато изплатите задължението си. Уместно е да се помисли и върху темата, какво може да бъде отношението между лева и еврото, при свободна валутна търговия. Експертите твърдят, че да се правят такива прогнози към настоящия момент биха могли да се считат за вероятни. Важното в случая е какъв е периода за погасяване на кредита, като колкото по-дълъг е този период, толкова и валутния риск е по-висок. Макар, че левът е „обвързан“ с еврото, към момента не може да се приемат кредите в лева и в евро като еднакво рискови.

Във всеки случай добре обмислете валутата, в случай, че сте решили да кандидатствате на кредит.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Банките с най-ниски лихви по кредитите през 2023 г.

Кредит срещу залог на автомобил

Кредит до 5000 лв.