Кредити

Кредит с граждански договор

Искате кредит, а сте само граждански договор

Искате кредит, а сте само граждански договор?

Когато възнамерявате да направите покупка на стока или продукт, която е свързана със значителни разходи и изисква паричен заем, е важно да знаете, че има редица изисквания, за да кандидатствате за заем от вашата банка.

Тези изисквания имат за цел да докажат, наред с други неща, че клиентът има икономическа платежоспособност да изплати този дълг през периода от време, определен между двете страни.

Преди да кандидатстваме за кредит, трябва да вземем предвид и други фактори, като например сроковете за одобрение и отстъпка, предварителните спестявания, които имаме в случай на неудобство, или комисионите и междинните разходи, които могат да възникнат от кредита.

Условия за кандидатстване за банков кредит

Наличието на следните документи ще ни помогне да се убедим в размера, начина на използване и периода на изплащане.

Да бъдеш пълнолетен

Основното изискване за кандидатстване за заем е да сте пълнолетен и да представите валиден документ за самоличност, доказващ, че притежателят му действително е навършил 18 години. Въпреки че настойникът може да разреши други банкови услуги, в този случай непълнолетното лице няма да може да докаже финансова платежоспособност.

Финансова платежоспособност

Финансовата платежоспособност на кредитополучателя е едно от основните изисквания при кандидатстване за личен заем. По този начин банката може да гарантира, че кандидатът ще изплати главницата, като докаже доходите му. Важно е клиентът да докаже, че е гарант за стабилен постоянен доход (от работа или от притежание на собственост), за да може да посреща периодичните плащания, предвидени в договора.

Трудов договор

Банките са по-склонни да предложат банков заем на лице, което може да докаже финансова платежоспособност. За целта може да е необходим трудов договор или документ, доказващ, че клиентът има постоянни доходи. Ето защо хората с постоянен трудов договор, които могат да докажат, че имат стаж в компанията си, или които са държавни служители, е по-вероятно да могат да отворят заем във финансова институция.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Спешни заеми: възможни опции и как да изберете правилния

Какво е револвиращ кредит

Спешен заем с просрочие и лошо ЦКР