Кредити

Мога ли да отида в чужбина ако имам кредит?

Мога ли да отида в чужбина с ипотека? Ситуацията е подобна на изплащането на стандартен заем. Ако кредитополучателят няма проблеми с банката, ипотеката е прилично изплатена, тогава можете да отидете в чужбина с чиста съвест. Забраната ще бъде валидна само ако банката заведе дело и бъде взето съдебно решение, което се прехвърля в работата на съдебния изпълнител.

Може ли поръчителят да не отиде в чужбина с дълг?

Отново, ако основният кредитополучател изплати дълга без проблеми, тогава поръчителят няма да има проблеми с напускането. Но ако това е проблемен заем, тогава може да пострада и поръчителят. По закон поръчителят и кредитополучателят са солидарно отговорни за плащането, следователно мерките, приложени към основния кредитополучател, се отнасят и за поръчителя. Следователно, ако не сте изплатили заема, а банката вече е спечелила, тогава съдебният изпълнител може да наложи забрана за пътуване и на кредитополучателя и поръчителя.

Възможно ли е да отидете в чужбина с поръчител по кредита?

Както кредитополучателят, така и самият поръчител могат безопасно да пътуват в чужбина при липса на съдебно решение и решение за префикс за съответната забрана.

Ако изплатите заем със съдебно решение, можете ли да отидете в чужбина?

Ако има съдебно решение, тогава делото е отнесено към съдебния префикс. Решението за забрана на пътуването не се взема веднага и не винаги, най-често тази мярка се прилага, когато кредитополучателят по принцип се укрива от съдебните изпълнители, не осъществява контакт или отива, но все пак не затваря дълга. Във всеки случай, ако вече има съдебно решение, тогава можете да разберете отговора на въпроса дали е възможно да отидете в чужбина само от съдебния изпълнител, който извършва деловодство.

Колко време след погасяване на задълженията се пускат в чужбина?

В рамките на 24 часа съдебният изпълнител издава решение за премахване на ограничението, но самата забрана ще бъде отменена след 1-2 седмици.

Възможно ли е да пътувате в чужбина с кола назаем?

Кредитната кола се различава от некредитната само по документацията, която не се изисква да се представя на границата, така че няма да има проблем с напускането. Формално трябва само да уведомите банката, че планирате пътуване в чужбина.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Списък на фирмите регистрирани в БНБ за отпускане на бързи кредити

Реален кредит с лошо цкр

Бързи кредити таван