Любопитно

Най-дългата дума в света

Коя е най-дългата дума в света!

Позовавайки се в Оксфордския английски речник, Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis ( пневмонултрамикроскопия силиковулканокониоза ) най-дългата английска дума!

Тази дума от 45 букви за болест е най-дългата английска дума, която е дефинирана в основен речник. Това е техническа дума, отнасяща се до белодробната болест, по-известна като силикоза.

Най-дългата дума в света обаче не на английски!

METHIONYLTHREONYLTHREONYGLUTAMINYLARGINYL … ISOLEUCINE (МЕТИОНИЛТРЕОНИЛТРЕОНИГЛУТАМИНИЛАРГИНИЛ … ИЗОЛЕУЦИН )
Това е пълното химическо наименование на човешкия протеин титин е 189 819 букви и отнема около три часа и половина, за да се произнесе. Проблемът с включването на химическите имена е, че по същество няма ограничение за това колко дълго те могат да бъдат. Например, именуването на единична верига ДНК , с нейните милиони и милиони повтарящи се двойки основи, в крайна сметка може да съдържа над 1 милиард букви

Сподели, ако ти харесва :)
  История и символика на диамантените годежни пръстени

Вижте още

Връзки с обществеността като консултантска дейност

Как мога да върна изтрити контакти?

Предстои дигитализация на административните услуги в България