Кредити

Обезпечение на кредита – какво е това?

   Отпускането на заем винаги включва известен риск за заемодателя. Особено сега, когато кредитните институции са готови да заемат дори наистина големи суми. Проблемът е, че ако по някаква причина дългът не бъде изплатен навреме, процесът на възстановяване често се оказва дълъг, скъп и не напълно ефективен. Осигуряването на заем е решение, което намалява споменатия риск и в същото време обикновено не включва големи (или някакви) разходи за кредитополучателя.

   Всички обезпечения по заеми са предназначени да улеснят и ускорят евентуалното събиране на вземания в случай на неплащане на вноски, но те действат на съвсем различна основа. Най-популярните начини за осигуряване на заем включват:

  • залог (поименни и обикновени)
  • поръчителство ( гражданско и менителница)
  • полица
  • кредитна застраховка
  • доброволно представяне на изпълнение.

   Разбира се, заемите се отпускат и без обезпечение, но понякога може да се наложи, особено в случай на големи суми. Струва си да знаете, че за един заем могат да се прилагат няколко различни ценни книжа.

Залог

    Залогът е разделен на обикновени и вписани залози. Основната разлика между тях е фактът, че кредитополучателят, в случай на вписан залог, може да използва заложеното оборудване, машина или друго движимо имущество. Ситуацията е различна в случая на обикновен запор, по време на който длъжникът няма достъп до заложените вещи. Как работи залогът? Той се установява върху избрана ценна движима вещ (в случай на вписан залог това могат да бъдат и прехвърляеми имуществени права), например автомобил, а ако заемът не бъде изплатен, движимото имущество се продава за покриване на вземанията.

Гаранция за заем

   Поръчителство за заем е ангажимент от трета страна (известен като поръчител или местно лице), че ако главният длъжник не може да плати дълга, той ще го плати. Ако не желае да направи това, когато възникне такава ситуация, ще бъде възможно да се предприемат същите стъпки като срещу длъжника (например изпълнение на съдебния изпълнител). Има два вида поръчителства:

  • гражданска поръчителство
  • гаранция на заповед.

   Най-често се използва първата. Той е под формата на споразумение, от което поръчителят може да се оттегли дори преди действителния ангажимент. Освен това, ако дългът е невалиден, жителят няма да трябва да го върне. Ситуацията е различна в случая с гаранция на запис на заповед, която е дори по-безопасна за заемодателя, но много по-рискова за поръчителя.

  Както подсказва името му, записът на заповед е гарантиран в този случай. Такава гаранция не може да бъде изтеглена и задължението за плащане на дълга ще възникне дори когато дългът се окаже невалиден по някаква причина (с изключение на формална грешка).

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Какво е кредитен рейтинг

Овърдрафт или кредитна карта

Как се плаща с кредитна карта?