Кредити

Поръчителство по кредит

Често в живота си хората се нуждаят спешно от определена парична сума и им се налага да изтеглят кредит онлайн. Най-популярни в наши дни са заемите до заплата и на вноски без обезпечение и без поръчител. Когато е невъзможно по някакви причини да изтеглите заем с улеснени условия, може да прибегнете до услугата с поръчител по кредит.

Изисквания към поръчителите

Стандартните изисквания за поръчител по кредит са да не е малолетен, да е дееспособен и да е може да се разпорежда с имуществото си. Факт е, че поръчителите трябва да предоставят на банката почти толкова документи, колкото кредитополучателя, включително:

  • удостоверение от местоработата;
  • копие от трудовата книжка;
  • отчет за доходите;
  • валидна лична карта.

Тоест, дори и да успеете да намерите човек, готов да поеме такъв риск, той може да не отговаря на изискванията на банката или финансовата организация.

Защо са необходими поръчители?

Големите финансови институции винаги се опитват да се защитят и да гарантират връщането на средствата, отпуснати на кредит. Разбира се, в споразумението, подписано от страните, има клауза, според която кредитополучателят е длъжен да плати цялата сума плюс лихвата. В противен случай към изброените клаузи ще бъдат добавени неустойки, които често включват конфискация на имущество. Често заеми се взимат от хора, които нямат имущество, а доходите са такива, че ще могат дългосрочно да се покриват дълговите задължения. За да не разтягат връщането на парите за неопределен период от време, банките карат клиентите да намерят поръчители – хора, които са готови да гарантират за тях и в критична ситуация да поемат дълговите задължения.

Отказ от поръчителство по кредит не може да се извърши, освен в случаите, в които друго лице се съгласи и се подпише да поеме тази отговорност. Тогава се преминава към процедура по смяна на поръчител по кредит.

Популярността на онлайн заемите без поръчители е абсолютно оправдана, тъй като не всеки клиент на финансова институция ще може да намери човек, който е готов да поеме такава отговорност.

В наши дни съществува и опцията платено поръчителство по кредит, в случай, че не може да предложите на кредитора обикновен попечител. При нея ще платите на някого за услугата, ако това е единствената ви опция.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Какво ще се случи, ако не платите заема на банката?

Кредит на вноски

Има ли алтернативи на бързите кредити?